Eläinsuojeluviranomaiset Suomessa

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset jäivät toistaiseksi voimaan.

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ylimpänä viranomaisena eläinten hyvinvointilainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ministeriö valmistelee lainsäädäntöä ja tulosohjaa Ruokaviraston toimintaa eläinten hyvinvoinnin osalta.

Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa ja kehittää valtakunnallisesti eläinten hyvinvoinnin valvontaa. Ruokaviraston tehtävä keskushallinnon viranomaisena on hyvinvointilainsäädännön toimeenpanotehtävien johtaminen, kehittäminen ja ohjaaminen. Lisäksi Ruokavirasto valvoo eläinten eläinten hyvinvointisäädösten noudattamista tietyissä laitoksissa ja paikoissa, joiden valvonta on erikseen säädetty Ruokavirastolle. Näitä tehtäviä hoitavat Ruokavirastossa tarkastuseläinlääkäri ja rajaeläinlääkäri. Ruokavirastolla ei ole oikeutta tehdä tarkastuksia tiloilla tai muissa eläinten pitopaikoissa, vaan tämä toimivalta on annettu laissa muille viranomaisille.

Aluehallintovirasto suunnittelee, kehittää ja ohjaa eläinten hyvinvoinnin valvonnan järjestämistä sekä valvoo eläinten hyvinvointisäädösten noudattamista toimialueellaan. Aluehallintovirastoissa eläinten hyvinvointi- ja eläinkuljetuslainsäädännön valvontaa hoitavat läänineläinlääkärit.

Kunnaneläinlääkäri (ml. valvontaeläinlääkäri) ja kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitava viranhaltija (terveystarkastaja) valvovat eläinten hyvinvointisäädösten noudattamista kunnan alueella.

Poliisi valvoo eläinten hyvinvointisäädösten noudattamista toimialueellaan.

Tulli valvoo Ruokaviraston, aluehallintoviraston ja kunnaneläinlääkärin ohella eläinten hyvinvointisäädösten noudattamista, kun eläimiä kuljetetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tai Suomesta muuhun kuin jäsenvaltioon.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2024