Epäilyyn perustuvat eläinsuojelutarkastukset

Tilanteissa, joissa on aihetta epäillä eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, on eläinsuojeluviranomaisella oikeus tehdä kohteeseen epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus. Epäilyilmoituksia voi tulla viranomaisille eri kautta. Useimmat ilmoitukset tulevat suoraan kansalaisilta, mutta myös esimerkiksi julkisuuden kautta esille tuodut laiminlyöntiepäilyt välitetään paikallisille eläinsuojeluviranomaisille asian tarkastamista varten.

Epäilyyn perustuvan eläinsuojelutarkastuksen tekee useimmiten kunnan virkaeläinlääkäri. Marraskuussa 2009 voimaan astuneen uuden eläinlääkintähuoltolain myötä kuntiin ja kuntayhtymiin on palkattu valtion varoin pelkästään valvontatehtäviin keskittyviä virkaeläinlääkäreitä eli niin sanottu valvontaeläinlääkäreitä, mikä mahdollistaa eläinsuojeluvalvonnan erottamisen eläinlääkäreiden muista tehtävistä.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tekevät myös terveystarkastajat sekä poliisi. Lisäksi läänineläinlääkärit vastaavat paikallisen eläinsuojeluviranomaisen pyynnöstä  vaikeimpien eläinsuojelutehtävien hoidosta. Viranomaisten lisäksi eläinsuojelutarkastuksia tekevät aluehallintovirastojen valtuuttamat eläinsuojeluvalvojat, ei kuitenkaan kotirauhan piirissä.

Mikäli tarkastuksissa havaitaan eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä, viranomaiset ryhtyvät eläinsuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin.

Jos epäilet eläintä hoidettavan tai kohdeltavan eläinsuojelulain vastaisesti, ota yhteyttä paikalliseen eläinsuojeluviranomaiseen (Kunnan- ja läänineläinlääkäreiden yhteystiedot).

Yhteystietoja löytyy myös Aluehallintoviraston omilta sivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.10.2018