Eläinten hallitun mikrobilääkekäytön virstanpylväät

Vuosi Tehty toimenpide
1949

Lainsäädännöllä 

 • kiellettiin eläinlääkäreitä ottamasta voittoa luovuttamistaan eläinlääkkeistä
 • systeemiseen käyttöön tarkoitetut sulfonamidit ja penisilliinit reseptilääkkeiksi
1964 Myyntilupajärjestelmä otettiin käyttöön.
1983 Salmonellojen resistenssiseuranta alkoi.
1995
 • Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutusseuranta alkoi. Fimean koostamat tiedot julkaistaan FINRES-Vet-raporteissa.
 • Suomelle myönnettiin Salmonellan lisävakuudet - kansallinen salmonellan valvontaohjelma 
1996
 • Antibioottisten rehunlisäaineiden käyttö loppui.
 • Ensimmäiset mikrobilääkkeiden käyttösuositukset julkaistiin eläimille. Samalla julkaistiin eri eläinlajien yleisimpien infektiotautien käyttöesimerkit
1997 Ensimmäinen lääketieteen ja eläinlääketieteen konsensuskokous mikrobilääkeresistenssin torjunnan yhteisistä tavoitteista.
1998
 • Systemaattinen eläinlääkäreiden lääkkeiden käytön, määräämisen ja luovuttamisen valvonta alkoi. 
 • Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi suositukset (fluoro)kinolonien käytöstä eläimille.
 • Eläinlääkkeiden myyntiluvat uudistettiin.
1999
 • Lainsäädännöllä kiellettiin ihmisten reservilääkkeiden käyttö eläimille.
 • Julkaistiin yhteiset toimenpiteet ihmisten ja eläinten mikrobilääkeresistenssin torjuntaan.
 • Julkaistiin yhteinen resistenssiseurannan raportti (FINRES 1999 raportti, vain englanniksi)
2000 Kansallinen zoonoosikeskusryhmä perustettiin.
2001 Broilerien, sikojen, lypsykarjojen ja lihanautakarjojen terveydenhuolto-ohjelmat alkoivat.
2002
 • Zoonoottisten ja indikaattoribakteerien sekä eläinten tautia aiheuttavien bakteerien systemaattinen resistenssiseuranta aloitetiinn. Seurannasta julkaistaan raportit englanniksi Ruokaviraston sivuilla. Suomeksi viimeisimmistä tuloksista on koostetta antibioottiresistenssin seurannasta kertovalla viraston verkkosivulla.
 • Lainsäädäntöä lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinten lääkinnässä päivitettiin. Valtakunnalliseen eläinten terveydenhuolto-ohjelmaan kuuluminen on edellytys sille, että eläinlääkäri voi luovuttaa pitopaikkaan lääkkeitä tulevien tautitapausten varalle.
2003 Ensimmäinen päivitys mikrobilääkkeiden käyttösuosituksiin eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Alkuperäinen suositus julkaistiin 1996.
2004 Kansallinen zoonoosistrategia 2004-2008 julkaistiin.
2006 Lainsäädännöllä kiellettiin mikrobilääkkeiden käyttö siipikarjan salmonella ehkäisyyn, eradikaatioon ja hoitoon.
2007
 • Zoonoosikeskus perustettiin.
 • Eläinten pysyvä mikrobilääketyöryhmän perustettiin.  
2009 Toinen päivitys mikrobilääkkeiden käyttösuosituksiin eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin.
2010 Eläinten MRSA-infektioiden ehkäisyyn ja hallintaan julkaistiin suositukset. 
2011 Lainsäädännöllä kiellettiin mikrobilääkkeiden käyttö sikojen ja nautojen salmonella ehkäisyyn, eradikaatioon ja hoitoon.
2012 Mikrobilääke­resistenssin torjunnan kansallinen asiantuntijaryhmä (MTKA) perustettiin. Ryhmästä lisätietoja THL:n sivuilta.
2013 Kansallinen zoonoosistrategia 2013-2017 julkaistiin. Painopisteenä mikrobilääkeresistenssi.
2014
 • Lainsäädännöllä asetettiin velvoite ilmoittaa eläimissä todetuista ESBL/AmpC- ja CPE-löydöksistä. Tämä koski nautoja, sikoja, siipikarjaa, lampaita, vuohia, vesiviljely-, seura- ja turkiseläimiä. Laboratorioita velvoitettiin lähettämään eristetyt kannat kansalliseen vertailulaboratorioon.
 • Lainsäädäntö lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinten lääkinnässä uudistettiin. Eläinlääkäreille asetettiin useita vaatimuksia, jotka on otettava huomioon määrättäessä mikrobilääkkeitä. Eläinlääkärin on tehtävä kliininen tai mikrobiologinen diagnoosi ennen hoidon aloittamista. Käytettäessä tiettyjä mikrobilääkkeitä (esim. 3. polven kefalosporiinit, fluorokinolonit) on mikrobiologisen diagnoosin tai epidemiologisen tiedon osoitettava, ettei muu mikrobilääke ole tehokas. Jos lääkitään eläinryhmiä tai toistuvasti samoja oireita, on eläinlääkärin varmistettava diagnoosi ja mikrobilääkeherkkyys vähintään kerran vuodessa.
2016 Kolmas päivitys mikrobilääkkeiden käyttösuosituksiin eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin. Päivitetyt suositukset Ruokaviraston verkkosivuilla.
2017 Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallinen toimenpideohjelma (AMR-NAP) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3955-4
2019 THL julkaisi yhteenvedon Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman (2017-2021) edistymisestä. Raportissa arvioidaan resistenssitilanteen kehittymistä Suomessa ja maailmalla vuosien 2017-2018 aikana sekä esitetään ennuste tulevasta kehityksestä ja arvioidaan tehtyjä toimenpiteitä. Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-387-8
2021 Mikrobilääkeresistenssin torjunnan kansallisen toimintaohjelman voimassaoloa jatkettin vuodella vuoteen 2022 asti.
2023 Ruokavirasto julkaisi oppaan Suojaa työntekijöitä ja eläimiä MRSA bakteerilta (pdf, helmikuu 2023)​
Sivu on viimeksi päivitetty 2.5.2023