Saatavuushäiriöt 2018 - 2019

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteiden saatavuushäiriöstä

Tilannekuva

 • 31.12. 2019:
  Flunixin vet 50 mg/ml injektio että Finadyne vet 50 mg/ml injektio ovat jälleen myyntiluvallisia valmisteita. Koostumuksesta on poistettu DEA-apuaine, joten valmisteita voi käyttää myös elintarviketuotantoeläimille.

 • Joulukuu 2018:
  Fluniksiinimeglumiinia sisältävää injektiovalmistetta (Megluxin 50 mg/ml) saatavissa hevosille määräaikaisella erityisluvalla. (7.12.2018)
 • Lokakuu 2018:
  Fimea on siirtäntyt DEA-apuainetta sisältävät valmisteet määräaikaisille erityisluville 17.10.2018. Valmisteita voi hankkia tukusta niin kauan kuin valmisteita on varastossa ja niitä voidaan käyttää tuotantoeläimille valmisteyhteenvetojen mukaisesti. Fimean 19.10. julkaisema tiedote. (22.10.2018)
 • Elokuu 2018:
  Fimean 15.8.2018 julkaisema tiedote Tribrissen vet -, Duoprim vet - ja Finadyne vet injektiovalmisteista. Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektioiden saatavuushäiriötilanne liittyy DEA-apuaineen kuluttajaturvallisuusepäilyyn. Neljän trimetopriimi-sulfonamidi-injektiovalmisteen sijasta markkinoille jäi vain kaksi valmistetta (Oriprim vet inj ja Borgal vet inj.). Ruokaviraston tietojen mukaan suun kautta annettavien trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiinivalmisteiden saatavuuteen ei ole tulossa muutosta.
  Ruokavirasto pitää tilannetta huolestuttavana sekä resistenssitilanteen huononemisen että eläinten asianmukaisen hoidon ja hyvinvoinnin kannalta. Saatavuushäiriön kestosta tai DEA:a sisältävän injektiovalmisteen (Flunixin vet inj) pysymisestä markkinoilla ei tällä hetkellä ole vielä tietoa. Myyntikieltoon asetetut valmisteet ovat Suomessa kriittisen tärkeitä. Fimea on ilmoittanut selvittävänsä vaihtoehtoja vastaavia vaikuttavia aineita sisältävien valmisteiden saamiseksi eläinten lääkintään.

Eviran suositukset ja ohjeet eläinlääkäreille (16.8.2018; Flunixin lisätty 29.1.2019)

Eläinlääkäreiden varastoissa olevat Duoprim vet, Tribrissen vet – ja Finadyne vet sekä Flunixin vet -valmisteet voi käyttää loppuun.

Trimetopriimi-sulfonamidi-injektiot: 

Trimetopriimi-sulfonamidi-injektiovalmisteet ovat porsastuotantosikaloiden perusmikrobilääke ja ne ovat tarpeen myös nautojen ja hevosten hoidossa. Erityisesti sikaloissa on tärkeää selvittää näytteenotolla aiheuttajamikrobi ja sen lääkeherkkyys lääkekäytön ohjeita päivitettäessä.

Jos eläinlääkäri joutuu vaihtamaan käytössä olevan trimetopriimi-sulfonamidin esimerkiksi aminopenisilliiniin Sikava- tai Naseva-tiloilla, joille luovutetaan lääkkeitä tulevien tautitapausten varalle, tulee eläinlääkärin kirjallisesti ohjeistaa uuden lääkkeen oikea käyttö sekä päivittää tilan hoitosuunnitelma.

Reservilääkkeiden käyttöä tulee edelleen pyrkiä välttämään: 

Trimetopriimi-sulfonamidien käyttöä ei saa ensisijaisesti korvata fluorokinoloneilla. Lainsäädännön mukaan fluorokinoloneja sisältäviä valmisteita saa käyttää eläimille vain, jos luotettavan mikrobiologisen diagnoosin ja herkkyysmäärityksen perusteella, epidemiologisen tiedon tai muiden eläinlääketieteellisesti perusteltujen syiden mukaan muuta tehokasta lääkettä ei ole käytettävissä tai muu hoito ei olisi riittävän tehokas. Fluorokinoloneja ei myöskään saa luovuttaa tulevien tautitapausten varalle valtakunnallisessa terveydenhuolto-ohjelmassa oleville tiloille.

Fluniksiinimeglumiini-injektiot varattava hevosille: 

Fluniksiinimeglumiini on tärkeä kipulääke hevosilla ja monissa käyttöaiheissa, kuten ähkyn hoidossa, se tulisi antaa suonensisäisesti. Ruokavirasto suosittelee, että varastossa olevat fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteet varattaisiin vain hevosten käyttöön. Ruokavirasto pitää tärkeänä, että fluniksiinimeglumiinia olisi jatkossa käytettävissä injektiovalmisteena edes hevosille, joiden passissa on merkintä teurastuskiellosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 29.11.2023