Afrikkalainen sikarutto leviää Italiassa

26. toukokuuta 2023

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt Italian eteläosiin. Tapauksia on nyt todettu sekä kotieläiminä pidettävissä sioissa että luonnonvaraisissa villisoissa.

Italian eläintautiviranomaiset tiedottivat 11.5. Etelä-Italian ASF-löydöksistä. Calabrian maakunnassa aivan Italian eteläkärjessä todettiin ASF-tartunta kolmessa kuolleena löytyneessä villisiassa, noin 5–20 km etäisyydellä toisistaan.  Villisikatapausten lähellä kulkee Etelä-Italian valtatie E45. Seuraavana päivänä 12.5. varmistui ASF-tartunta myös Africossa sijaitsevassa noin 70 eläimen jalostussikalassa. Sikala on noin 15 km villisikatapauksista itään.

Edellisten tapausten jälkeen löydettiin Salernon maakunnasta, noin 250 km edellisistä pohjoiseen, viisi villisian raatoa, joista vahvistui ASF-tartunta 22.5. Löytöpaikka on aivan lähellä E45-valtatietä. Raadot olivat jo pitkälle hajonneet, joten tartunta on todennäköisesti tullut alueelle jo useita viikkoja aiemmin. Villisikojen raatoja on löytynyt samalta alueelta vielä lisää ja tutkimukset jatkuvat. Myös lähistöllä sijaitsevat sikatilat tarkastetaan. Näiden kaikkien uusien ASF-tapausten epäillään tässä vaiheessa levinneen ihmisten mukana, erityisesti koska tapaukset sijaitsevat lähellä isoa valtatietä.

Afrikkalainen sikarutto levisi Italian pohjoisosiin Piemonten alueelle luonnonvaraisiin villisikoihin vuoden 2022 alussa ja Rooman lähistölle toukokuussa 2022. Kaikkien edellä mainittujen taudinpurkausten aiheuttaja on samaa ASF-virustyyppiä, jota esiintyy tällä hetkellä myös muualla Keski-Euroopassa ja Baltian maissa. Sen sijaan Italian Sardiniassa on vuodesta 1978 esiintynyt ASF-virus on toista tyyppiä, joka ei liity nyt todettuihin Manner-Italian tapauksiin.

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta se on vaarallinen sioille, ja se aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä sikataloudelle. Tartunnan tiedetään kulkeutuvan helposti tartuntaa kantavien sikojen tai villisikojen ja lihan tai saastuneiden tavaroiden tai ajoneuvojen mukana. Luonnonvaraiset villisiat voivat myös levittää tartuntaa, mutta pitkät harppaukset taudin leviämisessä uusille alueille ovat ihmisten aiheuttamia. Ihmiset voivat levittää ASF-tartuntaa esimerkiksi, jos tartunta-alueilta tuotuja lihaa sisältäviä eväitä tai jätteitä päätyy luontoon villisikojen saataville. Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole rokotetta ja sitä on siksi erittäin vaikea hävittää, mikäli tartuntaa todetaan luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto muistuttaa, että afrikkalainen sikarutto on vakava uhka myös Suomelle.

Lue lisää:

Ajantasainen kartta ASF-rajoitusvyöhykkeistä EU:ssa (pdf) 
Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta