Afrikkalainen sikarutto levisi lihasikalaan Rostockin alueella Saksassa

19. marraskuuta 2021

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt Saksassa uudelle alueelle. Tautia todettiin neljän tuhannen eläimen lihasikalassa Rostockissa, Mecklenburg-Etu-Pommerin osavaltiossa marraskuun puolivälissä. Villisikatartuntoja Brandenburgin naapurissa sijaitsevalla alueella ei sen sijaan ole ilmennyt. Uusi taudinpurkaus sijaitsee noin 120 kilometriä luoteeseen ASF:n vuoksi perustetulta rajoitusvyöhykkeeltä. Sikalatapauksen tartuntalähdettä selvitetään.

Lihasikalassa oli kuollut useita sikoja, minkä vuoksi sikalasta lähetettiin näytteitä kansalliseen referenssilaboratorioon Friedrich-Loeffler-Instituuttiin (FLI), joka varmisti ASF-tartunnan. FLI:n epidemiologinen ryhmä tutkii tapausta yhdessä paikan päällä vastaavan eläinlääkintätahon kanssa taudin tuloreitin ja mahdollisten muiden altistuneiden sikaloiden selvittämiseksi. Eläintautien torjunnasta vastaavat valtion viranomaiset ovat käynnistäneet EU-lainsäädännön mukaiset taudin torjuntatoimenpiteet. Tähän sisältyy kaikkien tilalla olevien sikojen lopettaminen ja hävittäminen eläintaudin leviämisen estämiseksi.

Afrikkalaista sikaruttoa on aiemmin esiintynyt Saksassa Brandenburgin ja Saksin osavaltioissa maan itärajalla. Syyskuusta 2020 lähtien villisioista on löydetty yli 2 700 tapausta. Brandenburgissa oli heinäkuussa 2021 myös kolme tapausta sikatiloilla, joista kaksi oli pientiloja, joissa oli muutama eläin ja yksi tila, jossa oli noin 330 eläintä.

Lue lisää:

Afrikkalainen sikarutto (ASF)