Afrikkalaisen sikaruton leviäminen jatkuu Italiassa ja Saksassa

30. toukokuuta 2022

Italiassa todettiin afrikkalaista sikaruttoa (ASF) auton alle jääneessä villisiassa noin 50 km Roomasta koilliseen. Tartunta vahvistettiin 26.5. Alue, jolta tämä villisika löytyi, on maaseutumaista ja siellä on Italian viranomaisten mukaan jonkin verran pieniä, ns. takapihasikaloita. Tartunta on mahdollisesti levinnyt alueelle Rooman kaupunkialueelta, jossa elää runsaasti villisikoja puistoissa ja jossa todettiin ASF-tartuntoja toukokuun alussa. Rooman kaupunkialueelta on tähän mennessä vahvistettu 12 ASF-tartuntaa villisioissa.

Italiassa on ASF-tautia villisioissa myös maan pohjoisosassa Piemonten ympäristössä, jossa tauti havaittiin tammikuun alussa tänä vuonna, sekä Sardiniassa. Sardinian ASF-esiintymä on kuitenkin eri virustyyppiä kuin Manner-Italian tapaukset eikä se siten liity Manner-Italian tartuntoihin. Toistaiseksi ei ole saatu selville, miten ASF-virus on levinnyt Manner-Italian eri alueille.

Saksassa todettiin 25.5. afrikkalaisen sikaruton tartunta luomutuotantosikalassa Emmendingenissä Baden-Württembergin osavaltiossa maan lounaisosassa. Tartuntapitopaikka sijaitsee noin 7 km Ranskan rajalta. Afrikkalaista sikaruttoa on esiintynyt Saksassa lähes kahden vuoden ajan, mutta taudin vastustustoimien avulla tartunta on saatu tätä ennen pysymään maan itäosassa, melko lähellä Puolan rajaa. Uusi tautitapaus sijaitsee noin 500 km lounaaseen itäisen Saksan ASF-alueelta ja noin 400 km Italian Piemonten seudun ASF-alueesta pohjoiseen. Viranomaiset epäilevät tartunnan levinneen tälle uudelle alueelle ihmisten mukana.

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta se on vaarallinen sioille, ja se aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä sikataloudelle. Tartunnan tiedetään kulkeutuvan helposti tartuntaa kantavien sikojen tai villisikojen ja niiden lihan tai niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden tai ajoneuvojen mukana. Luonnonvaraiset villisiat voivat myös levittää tartuntaa, mutta pitkät harppaukset uusille alueille ovat ihmisten aiheuttamia. Ihmiset voivat levittää ASF-tartuntaa esimerkiksi, jos tartunta-alueilta tuotuja lihaa sisältäviä eväitä tai jätteitä päätyy luontoon villisikojen saataville. Tautia torjutaan mm. tyhjentämällä ja desinfioimalla sikojen tartuntapitopaikat, rajoittamalla sikojen ja sioista saatujen tuotteiden siirtämistä tartunta-alueilta muualle, parantamalla sikaloiden bioturvallisuutta, vähentämällä villisikakantaa, estämällä villisikojen liikkumista ja tiedottamalla kansalaisille taudin riskistä ja sen ehkäisystä. Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole rokotetta ja sitä on siksi erittäin vaikea hävittää, mikäli tartuntaa todetaan luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto muistuttaa, että afrikkalainen sikarutto on vakava uhka myös Suomelle.

Lisätietoja:

Afrikkalainen sikarutto