Kroatiassa on afrikkalainen sikarutto levinnyt nopeasti

4. elokuuta 2023

Kroatian viranomaiset raportoivat 264 afrikkalaisen sikaruton (ASF) taudinpurkausta sikaloissa kesä-heinäkuussa 2023. Maassa oli todettu aiemmin vain muutamia tautitapauksia luonnonvaraisissa villisioissa.

Ajanjaksolla 26.6.-31.7.2023 Kroatiassa todettiin kotisikojen afrikkalaisen sikaruton tautitapauksia 264 sikalassa, jotka sijaitsevat Kroatian itäosassa (kuva). Alue rajoittuu idässä Serbiaan ja etelässä Bosnia-Hertsegovinaan, joissa kummassakin myös esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Ensimmäiset kaksi kotisikatapausta todettiin 26.6. kahdessa sikoja ulkona kasvattavassa pitopaikassa Posavski Podgajcin kylässä lähellä Bosnia-Hertsegovinan rajaa.

Eläinterveysviranomaisten raportin mukaan kummassakaan pitopaikassa ei ollut noudatettu sikaloiden tautisuojausta koskevia vaatimuksia. Tartunta oli luultavasti tullut toiseen pitopaikoista jo kesäkuun alussa. Selvityksissä ilmeni myös, että näissä kahdessa pitopaikassa oli ollut paljon henkilökontakteja sekä ajoneuvojen ja työvälineiden liikennettä. Ajoneuvo, joka keräsi kuolleita sikoja, oli käynyt useilla eri tiloilla. Myös metsätöissä käytetyt ajoneuvot ovat voineet levittää tartuntaa alueella.

Kroatian viranomaiset ovat määränneet tartuntapitopaikkojen siat lopetettavaksi.  Lisäksi viranomaiset ovat perustaneet rajoitusvyöhykkeen kotisikojen tartuntojen ympärille. Vyöhykkeellä sikojen ja sioista saatavien tuotteiden siirtäminen on kielletty ja eläinlääkärit tarkastavat alueen sikaloita. Koko maassa on sikojen pitopaikoille asetettu ankarat tautisuojausvaatimukset ja jos pitopaikka ei täytä vaatimuksia, on sikojen pitäminen lopetettava.

Kroatiassa on lisäksi voimassa erillinen tartuntavyöhyke villisikatartuntojen alueella maan keskiosassa. Kaikilla rajoitusvyöhykkeillä vaaditaan metsästystä ja metsätöitä harjoittavilta henkilöiltä erityisten taudinsuojausvaatimusten noudattamista, mm. jalkineiden ja ajoneuvojen desinfiointia ennen alueelta poistumista. Kuolleiden villisikojen etsintää ja raatojen hävittämistä on tehostettu.

Karttakuva Kroatiasta ja lähinaapureista. Kartassa merkittynä violetilla ja keltaisella uudet taudin esiintymisalueet.

Edellä olevan karttakuvn rajoitusvyöhykkeiden värien selitykset.

 

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta