Poron rokkovirusta todettu Ruotsissa ja Norjassa

7. helmikuuta 2024

Ruotsissa ja Norjassa on löydetty uusi porojen virustauti. Hirvirokkoviruksiin (cervidpoxvirus) kuuluvaa virusta kutsutaan alustavasti poron rokkovirukseksi ja tautia nimellä pororokko. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hirvirokkovirusta todetaan Euroopassa. Ruotsin valtion eläinlääketieteen laitos SVA on julkaissut nettisivuillaan tiedotteen Nyupptäckt virus hos ren - SVA, jossa kerrotaan viruksen löytymisestä.

Virusta löytyi poroista tutkimusprojektin yhteydessä Ruotsin Västerbottenin, Norrbottenin ja Jämtlannin maakunnista sekä Norjasta Tromssan läänistä. Todennäköisesti pororokkoa on esiintynyt poroissa jo ennen kuin virus todettiin.

Poron rokkovirus aiheuttaa ihohaavoja ja rupia pääasiassa silmien ja sukuelinten ympärille, eikä sen ole havaittu sairastuttavan poroja vakavasti. Paraneminen kestää yleensä muutamia viikkoja, joskus kuukausia. Nykytiedon mukaan viruksen ei katsota tarttuvan ihmiseen.

Jos poroissa havaitaan rokkovirukseen viittaavia rupia pään toi sukuelinten alueella, tulisi poron omistajan ottaa yhteyttä paikalliseen eläinlääkäriin. Ihohaavat ja ruvet ovat hyvin todennäköisesti kivuliaita, joten sairaat porot tarvitsevat hoitoa ja erityistä huolenpitoa. Taudin leviämisen estämiseksi sairaat porot tulee eristää muista ja niiden ruokinta ja muu käsittely tulee jättää viimeiseksi. Sairaiden porojen käsittelyssä käytettyjä työvälineitä tai ruokintakaukaloita ei tule käyttää terveillä poroilla.

Suomalaisissa poroissa esiintyy suutaudiksi kutsuttua haavaista suun tulehdusta. Suun rupi- ja haava-näytteissä on todettu myös poxviruksiin kuuluvia parapoxviruksia: orf- ja valelehmärokkoviruksia. Myös tarttuvaa silmätulehdusta esiintyy poroilla Ruokaviraston tietojen mukaan melko yleisesti, mutta silmätulehdusnäytteitä on tutkittu lähinnä bakteerien varalta. Poron rokkovirusta ei Suomessa ole todettu, mutta on mahdollista, että sitä esiintyy myös meillä. Ruokavirasto toivoo saavansa näytteitä mahdollisista tautitapauksista, jotta viruksen esiintymistä Suomessa voidaan kartoittaa. Näytteet ottaa eläinlääkäri.

Hirvirokkoviruksia on aiemmin todettu Kanadassa Toronton eläintarhan poroissa ja USA:ssa useissa hirvieläimissä, mm. valkohäntäkauriissa. Nyt Ruotsissa ja Norjassa todettu poron rokkovirus eroaa geneettisesti aiemmin karakterisoiduista hirvirokkoviruksista, mikä voi viitata siihen, ettei poroissa todettu virus ole peräisin Pohjois-Amerikasta.

Lisätietoja:

Erikoistutkija Minna Nylund, eläinterveystutkimuksen yksikkö

sähköposti: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi