Ruokavirasto kartoittaa nautojen virusripulia (BVD) tautivapauden osoittamiseksi

18. joulukuuta 2020

Ruokavirasto kartoittaa tehostetusti nautojen virusripulin, eli BVD-taudin esiintymistä vuosina 20212022. Kartoituksen tarkoituksena on osoittaa maamme tautivapaus, sillä Suomi on hakenut EU:lta virallisesti BVD-taudista vapaata asemaa. Virallisesti tunnustettu tautivapaa asema hyödyttäisi kansainvälistä kauppaa ja turvaisi maan tautivapautta BVD:stä jatkossakin. 

Eläintautitilanne Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna hyvä, ja Suomi on virallisesti vapaa useasta merkittävästä eläintaudista. EU:n eläintautilainsäädännön uudistus mahdollistaa jäsenmaiden tunnustamisen myös nautojen virusripulista vapaaksi maaksi, jos tautivapaus on osoitettu riittävällä seurannalla. BVD:n tautivapautta on Suomessa seurattu vuosittain tutkimalla osuus maan lypsy- ja emolehmäkarjoista. Vuonna 2021 seuranta laajennetaan kattamaan kaikki lypsy- ja emolehmäkarjat.

Kartoitus ei vaadi tiloilta toimenpiteitä

Nautatilojen ei tarvitse tehdä näytteiden lähettämiseksi toimenpiteitä, vaan kunnan virkaeläinlääkäri on tarvittaessa yhteydessä kartoitukseen osallistuviin tiloihin, Ruokaviraston lähettämien näytteenottopyyntöjen mukaisesti.

Valtaosa kartoitusnäytteistä kerätään aiempien vuosien tapaan: Lypsykarjoista otetaan maidonkeräilyn yhteydessä tankkimaitonäytteitä ja emolehmäkarjojen eläimistä otetaan teurastamoilla verinäytteitä. Maidonkeräilyyn kuulumattomilta lypsykarjatiloilta, tai sellaisilta emolehmäkarjatiloilta, joilta ei vuoden aikana mene lainkaan eläimiä teurastamolle, näytteitä kerätään suoraan tiloilta.

BVD-tauti on juurittu Suomesta

BVD-tauti on  ollut lakisääteisesti vastustettava eläintauti Suomessa jo pitkään, ja tauti saatiin juurittua maamme nautakarjoista 1990- ja 2000-luvuilla, mm. vapaaehtoisen valvontaohjelman avulla. Viimeinen todettu BDV-tapaus löytyi yhdeltä lypsykarjatilalta vuonna 2010. Enimmilläänkin BVD:n esiintyvyys Suomen nautakarjoissa on ollut vain muutaman prosentin luokkaa, joten ajoissa aloitetun vastustuksen ansiosta tauti ei koskaan päässyt maassamme yleiseksi. Mikäli BVD todettaisiin nautatilalla, johtaisi se rajoituksiin tilan eläinliikenteessä sekä taudin hävittämistoimenpiteisiin.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Tanja Lähteinen p. 050 477 6865, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi 

Lue lisää:

Naudan virusripuli (BVD)