Ruokavirasto kehottaa pidättäytymään metsästysmatkoista Keski-Ruotsiin

12. syyskuuta 2023

Ruokavirasto suosittelee, ettei Keski-Ruotsiin tehtäisi metsästysmatkoja toistaiseksi. Fagerstan seudulta löytyi hiljattain luonnonvaraisesta villisiasta afrikkalaista sikaruttoa (ASF), joka voi levitä metsästyssaaliiden ja -välineiden mukana pitkänkin matkan päähän. Riski taudin leviämisestä Suomeen on olemassa, vaikka ulkomaan metsästysmatkoilla metsästäisi muita eläimiä kuin villisikoja.

Fagerstan alueelta, Keski-Ruotsista löytyneestä kuolleesta villisiasta todettiin afrikkalaista sikaruttoa 6. syyskuuta. ASF-tartuntoja on mahdollisesti ollut seudun villisioissa jo pidempään, sillä alueelta on löytynyt lisää tartunnan saaneita villisikoja. Taudin löytöpaikan ympärille on perustettu tartuntavyöhyke, jolta on kiellettyä siirtää sikoja tai villisikoja tai mitään niistä saatuja tuotteita muualle. Vyöhykkeellä on myös kielletty kaikki metsästys sekä kaikki muu liikkuminen ja oleskelu maastossa. On mahdollista, että tartuntoja löydetään myös tartuntavyöhykettä laajemmalta alueelta, kun taudin levinneisyyttä koskevat selvitykset etenevät.

Afrikkalainen sikarutto on virussairaus, joka leviää hyvin helposti tartunnan saaneiden sikaeläinten lihan ja niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden välityksellä. Tauti on monessa maassa levinnyt uusille alueille ihmisten varomattoman toiminnan seurauksena.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa, mutta lähialueidemme taudinpurkausten vuoksi riski on selvästi kasvanut. Suomeen levitessään sikojen ja villisikojen virustauti aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja lihateollisuudelle eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen sekä kansainvälisen kaupan pysähtymisen vuoksi.

ASF-tartuntavyöhykkeeltä ei saa tuoda villisianlihaa

Fagerstan tartuntavyöhykkeeltä ei saa tuoda villisianlihaa Suomeen edes omaan käyttöön. Jos ko. alueelta on jo tuotu villisian lihaa Suomeen, voi elintarvikkeet syödä, mutta mahdolliset tähteet tulee hävittää huolellisesti sekajätteinä. Kompostointi ei ole turvallinen käsittelytapa. Mitään tähteitä tai käärepapereita ei saa jättää villisikojen tai kotisikojen saataville.

Ruokavirasto suosittelee Fagerstan suunnalla metsästämässä olleita tai maastossa muuten liikkuneita henkilöitä puhdistamaan kaikki varusteensa, jalkineensa ja välineensä erityisen huolellisesti. Puhdistus tulee tehdä ennen kuin samoja varusteita käytetään Suomessa metsästyksessä tai muussa liikkumisessa maastossa tai niitä käytetään eläinsuojissa. Ruotsiin tai muuhun maahan, jossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, suuntautuneen metsästysmatkan jälkeen ei tulisi mennä sikalaan, ennen kuin kotiin paluusta on kulunut 48 tuntia.

Jos haluaa tuoda metsästetyn villisian ruhon tai sen lihaa Ruotsista Suomeen omaa käyttöään varten, tulee tuojan voida asiakirjoilla todistaa, että eläin on metsästetty muulta alueelta kuin tartuntavyöhykkeeltä. Ruokavirasto suosittelee, että muualtakaan Keski-Ruotsista ei tuotaisi metsästetyn villisian lihaa toistaiseksi Suomeen, sillä afrikkalainen sikarutto voi levitä nopeasti uusille alueille ja virallisten rajoitusalueiden ulkopuolelle. Vähittäismyyntipakattua villisian lihaa saa tuoda, jos pakkauksessa on EU:n soikea tunnistusmerkki.

Kaikilta metsästysmatkoilta palattaessa tulee noudattaa eläintautien leviämistä ehkäiseviä ohjeita sekä pestä ja puhdistaa varusteet huolellisesti.

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Leena Oivanen, p. 029 520 4785, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Afrikkalainen sikarutto
Metsästäjille afrikkalaisesta sikarutosta
Älä tuo tuhoisaa tuliaista metsästysmatkalta (pdf)
Kartta Ruotsin ASF-tartuntavyöhykkeestä (SVA)