Tampereella todettu herkästi tarttuvaa lintuvirusta kesykyyhkyissä

30. joulukuuta 2022

Tampereen keskustasta joulukuun puolivälissä kuolleena löydetyistä neljästä kesykyyhkystä (pulu) on todettu lintujen ortoavulavirus 1 (AOAV-1, PMV-1). Samalla alueella on joulukuun lopun aikana havaittu useampia kuolleita puluja, ja myös havaintoja sairaista puluista on ilmoitettu alueen virkaeläinlääkäreille. Tutkimuksiin lähetetyissä puluissa todettu virus on virulenttia eli voimakkaasti tautia aiheuttavaa virustyyppiä. Samaa virusta todettiin joulukuun alkupuolella kesykyyhkyssä Lempäälässä, ja myös syyskuussa 2022 todettiin viruksen aiheuttamaa kesykyyhkyjen kuolleisuutta.

PMV-1 -virus ei ole vaarallinen ihmiselle

PMV-1 virus aiheuttaa siipikarjassa Newcastlen tautia, joka on vakava eläintauti. Kesykyyhkypopulaatioissa PMV-1-viruksen aiheuttamia taudinpurkauksia esiintyy tyypillisesti kylmänä vuodenaikana. Oireina voi olla lentokyvyttömyyttä, apaattisuutta ja hermostollisia oireita (esim. kävely pää vinossa) sekä lintujen kuolemia. Virus voi aiheuttaa ihmiselle silmän sidekalvon tulehdusta, mutta tartunnat ovat harvinaisia, ja vaativat yleensä läheistä kontaktia tartuntaa kantavaan lintuun.

Hyvä tautisuojaus lintujen pitopaikoissa on ensiarvoisen tärkeää

Siipikarjan ja muiden lintujen pitäjien tulee huolehtia hyvästä tautisuojauksesta, jotta tartunta ei leviäisi lintujen pitopaikkaan. Lintujen pitäjien tulisi huolehtia mm. siitä, että linnut eivät pääse tekemisiin luonnonvaraisten lintujen kanssa, lintujen rehut ja juomavesi on suojattu luonnonvaraisilta linnuilta ja lintujen pitopaikkaan kuljettaessa vaihdetaan suojavaatteet ja jalkineet sekä pestään kädet. PMV-1 -virus leviää helposti esimerkiksi vaatteiden, kenkien tai tarvikkeiden mukana ja voi tarttua kotieläiminä pidettäviin lintuihin. PMV-1 viruksen, eli Newcastlen taudin toteaminen pitopaikassa pidettävissä linnuissa aiheuttaa viranomaistoimenpiteitä ja tartunnan saaneen pitopaikan linnut joudutaan lopettamaan. Jos linnuilla havaitaan sairauden oireita, tulee oireista ilmoittaa kunnaneläinlääkärille.

Sairaita kesykyyhkyjä ei kannata ottaa hoitoon

Sairaita kesykyyhkyjä ei ole suositeltavaa ottaa hoitoon, tartunnan leviämisvaaran vuoksi. Ruokavirasto suosittelee, että luonnonvaraisia lintuja hoidetaan aina vain sellaisessa paikassa, jossa ei pidetä lintuja kotieläimenä (esimerkiksi harrastekanoja, muuta harrastesiipikarjaa tai harrastekyyhkyjä). Ruokavirasto suosittelee myös, että luonnonvaraisten lintujen hoitajalla ei olisi omia lintuja tai hän ei hoitaisi kotieläiminä pidettäviä lintuja muualla.

Kuolleiden lintujen ruhojen hävittämisessä huomioitava hyvä hygienia

Yksittäiset kaupunkialueelta kuolleena löytyneet linnut voi poimia muovipussiin ja laittaa sekajätesäiliöön (ei biojätteisiin). Syrjemmällä, esimerkiksi metsässä, kuolleen linnun voi jättää luonnon hajottajaeliöstön ruuaksi. Jos maastosta löytyy useita kuolleita lintuja tai lintuja, joilla on vakavaan sairauteen viittaavia oireita, tulee ottaa yhteyttä paikalliseen virkaeläinlääkäriin, joka huolehtii tarvittaessa näytteenotosta ja ohjeistaa muista tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Kuolleita tai sairaita lintuja on aina syytä käsitellä hansikkaat kädessä. Kädet pestään lintujen käsittelyn jälkeen huolellisesti vedellä ja saippualla. Käsien desinfiointiin tarkoitettua desinfektioainetta voi käyttää käsien pesun jälkeen.

Lisätietoja:

Newcastlen tauti 
Usein kysyttyä Newcastlen taudista