Teemapäivä muistuttaa: Rabies on ehkäistävissä lemmikkieläimet rokottamalla

28. syyskuuta 2022

wrd22_garc.jpg

Rabies tappaa maailmalla yhä vuosittain kymmeniätuhansia ihmisiä, enimmäkseen lapsia. Syyskuun 28. päivä vietettävä Maailman rabiespäivä muistuttaa, että paras keino ihmisten rabiestartuntojen ehkäisemiseksi on rokottaa koirat rabiesta vastaan ja estää näin taudin tarttuminen ihmisiin.

Rabies (eläinten raivotauti, ihmisen vesikauhu) on tappava viruksen aiheuttama keskushermostosairaus, joka tarttuu ihmiseen tavallisesti sairastuneen eläimen, yleisemmin koiran tai kissan, puremasta tai raapaisusta. Vuosittain noin 59 000 ihmistä kuolee rabiestartuntaan lähinnä Afrikassa ja Aasiassa.

Maailman rabiespäivän teemoiksi on tälle vuodelle valittu One Health ja Zero by 2030. Näillä muistutetaan kansainvälistä yhteisöä siitä, että raivotaudin juuriminen on mahdollista, kunhan meillä on selkeä tavoite ja vastustamme yhtenäisesti tätä kauheaa tautia. Holistinen One Health – yhteinen terveys -ajattelu näkee, että ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys ovat erottamattomasti sidoksissa ja ne vaikuttavat toisiinsa. Jälkimmäisellä puolestaan viitataan kansainvälisten järjestöjen asettamaan tavoitteeseen eliminoida koirien aiheuttamat ihmisten rabieskuolemat vuoteen 2030 mennessä. Maailman terveysjärjestö WHO ja -eläinterveysjärjestö WOAH sekä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO ja Global Alliance for Rabies Control (GARC) asettivat tämän globaaliksi tavoitteeksi vuonna 2015.

Suomi on ollut rabiesvapaa maa vuodesta 1991, mutta tautia esiintyy Venäjällä ja useissa Itä-Euroopan maissa. Kotieläinten ja luonnonvaraisten pienpetojen rokottaminen on tärkein keino ehkäistä rabiesta. Ruokavirasto ehkäisee rabieksen leviämistä Suomeen levittämällä kaakkoisrajalle vuosittain pienpedoille tarkoitettuja syöttirokotteita.

Ruokavirasto suosittelee Suomessa kaikkien koirien ja kissojen rokottamista rabiesta vastaan. Koirien ja kissojen tuonnissa pitää noudattaa lainsäädännön vaatimuksia ja eläinten tuontia alueilta, joilla rabiesta esiintyy, tulee välttää. Koirien maahantuonti ei ole koskaan täysin riskitöntä, vaikka matkustusasiakirjat näyttäisivät olevan kunnossa. Ulkomailta tuotujen koirien raivotautivasta-ainetaso on syytä tutkituttaa ja rokotus uusia tarpeen mukaan tai rokottaa varmuuden vuoksi uudestaan Suomeen saapumisen jälkeen.

Kansainvälistä rabiespäivää vietetään joka vuosi syyskuun 28. päivänä. Päiväksi otettiin Louis Pasteurin kuolinpäivä, koska hän yhdessä kollegansa kanssa kehitti ensimmäisen tehokkaan rabiesrokotteen. Ensimmäisen kerran rabiespäivää vietettiin vuonna 2007.

Lue lisää:

Maailman rabiespäivä
Raivotauti eli rabies
THL: Ihmisen rabies
WOAH: World Rabies Day 2022
GARC: One Health, Zero Deaths

Kuva: GARC