Uusia ASF-tapauksia tuotantosikaloissa Saksassa

5. heinäkuuta 2022

Saksassa on todettu 2. heinäkuuta kaksi uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa. Saksan referenssilaboratorio Friedich-Loeffler-Institut (FLI) on vahvistanut molemmat tartunnat.

Ensimmäinen todettiin yhdistelmäsikalassa Emslandin maakunnassa, Ala-Saksin osavaltiossa maan luoteisosassa, joka on sikatiheää aluetta. Kyseessä on jo toinen afrikkalaisen sikaruton tartunta läntisessä osassa Saksaa. Tartuntapaikka sijaitsee noin 15 km Alankomaiden rajalta. Tila on suljettu ja saneeraus on käynnissä. Alueelle on perustettu rajoitusvyöhyke taudin leviämisen estämiseksi. Saksan viranomaiset epäilevät tartunnan levinneen tälle uudelle alueelle ihmisten mukana, sillä villisikojen ASF-tapaukset on todettu yli 400 km päässä maan itäisissä osissa.

Toinen tartunta todettiin  1300 lihasian sikalassa Uckermarkin maakunnassa Brandenburgin osavaltiossa Saksan itäosassa. Osavaltion alueella on aiemmin todettu afrikkalaista sikaruttoa villisioissa, ja alueella on rajoitusvyöhyke. Kyseinen uusi tartuntapaikka sijoittuu kuitenkin nykyisen rajoitusvyöhykkeen ulkopuolelle ja uusi rajoitusvyöhyke tullaan perustamaan viivytyksettä.

Afrikkalaista sikaruttoa ei ole koskaan todettu Suomessa. Taudin vaikutukset sikataloudelle ja sianlihan viennille olisivat tuhoisat. Taudin leviämistä maan sisällä voi olla vaikea hallita ja siksi sen maahantulon tehokas estäminen on erittäin tärkeää.

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta