Uusia ASF-tapauksia tuotantosioissa Latviassa ja Liettuassa

13. heinäkuuta 2022

Latviassa on todettu heinäkuun alussa kaksi uutta afrikkalaisen sikaruton tartuntaa tuotantosioissa Kuldigan maakunnassa maan länsiosassa. Tartunnat on varmistanut Latvian viranomainen 8. ja 11. 7.2022. Tartuntapitopaikat sijaitsevat Komission asettamalla afrikkalaista sikaruttoa koskevalla rajoitusvyöhykkeellä II ja jälkimmäinen tartuntapaikka on ensimmäisen tartuntapaikan valvonta-alueella. Tartuntapitopaikat sijaitsevat noin 40 km Liettuan rajalta. Tartuntapaikoilla on aloitettu toimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi sekä tartunnan syyn selvittämiseksi. Edelliset tuotantosikojen ASF-tapaukset Latviassa todettiin vuoden 2021 alussa.

Liettuassa on todettu ASF-tartunta pienessä kotitarvesikalassa maan länsiosassa Sakiain kunnassa lähellä Jurbarkasin kaupunkia ja Kaliningradin rajaa. Tartunnat kahdessa siassa on vahvistanut Liettuan viranomainen 8.7.2022. Tartuntapitopaikka sijaitsee rajoitusvyöhykkeellä II. Lähin luonnonvaraisessa villisiassa todettu ASF-tapaus on ollut 20 km etäisyydellä pitopaikasta. Pitopaikassa on aloitettu toimet taudin leviämisen estämiseksi ja epidemiologiset selvitykset ovat käynnissä. Edellinen tuotantosikojen ASF-tapaus todettiin Liettuassa vuonna 2020.

Afrikkalaisen sikaruton tiedetään kulkeutuvan helposti tartuntaa kantavien sikojen tai villisikojen ja niiden lihan tai niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden tai ajoneuvojen mukana. Luonnonvaraiset villisiat voivat myös levittää tartuntaa. Tartuntojen pitkät harppaukset uusille alueille ovat ihmisten aiheuttamia. Ihmiset voivat levittää ASF-tartuntaa esimerkiksi, jos tartunta-alueilta tuotuja lihaa sisältäviä eväitä tai jätteitä päätyy luontoon villisikojen saataville.

 Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta