Virossa on todettu afrikkalaista sikaruttoa kaupallisessa sikalassa

31. heinäkuuta 2023

Viron eläinterveysviranomaiset raportoivat, että Kaakkois-Virossa on todettu afrikkalaisen sikaruton (ASF) taudinpurkaus vajaan 10 000 sian sikalassa. Tapaus on jo toinen lyhyen ajan sisällä.

Kaakkois-Virossa Võrun kunnan alueella todettiin ASF-tartunta runsaan sadan sian yhdistelmäsikalassa 20.7.2023. Joillakin emakoilla oli ensin huomattu kiihtynyttä hengitystä ja pian jo todettiin usean eläimen kuolleen äkillisesti. Viikkoa myöhemmin ASF-tartunta todettiin Põlvan kunnassa sijaitsevassa 9 300 sian lihasikalassa. Tämä pitopaikka sijaitsee noin 45 km pohjoiseen edellisestä sikalatapauksesta. Viron eläinterveysviranomaiset selvittävät kummankin taudinpurkauksen tartuntalähteitä. Tapausten ympärille on perustettu rajoitusvyöhyke tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Virossa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa luonnonvaraisissa villisioissa maan eri osissa. Tänä vuonna tartuntoja on todettu varsinkin maan itäosassa, myös alueella, jossa tartunnan saaneet sikalat sijaitsevat. Edelliset kotisikojen tapaukset Virossa todettiin vuonna 2021.

Myös Suomessa tulee muistaa afrikkalaisen sikaruton riski. Tartunta voi levitä paitsi villisikojen välityksellä, myös sianliha- ja villisianlihatuotteiden sekä tavaroiden mukana. Kun saavutaan Suomeen maista, joissa esiintyy afrikkalaista sikaruttoa, tulee huolellisesti noudattaa tuontia ja tautisuojausta koskevia ohjeita ja suosituksia. Jos Suomessa löytyy kuollut tai sairaalta vaikuttava villisika, tulee siitä ilmoittaa välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille, jotta mahdollisesti tarvittavat taudin torjuntatoimet saadaan nopeasti käynnistettyä. Vastaavasti, jos tuotantosioissa havaitaan afrikkalaiseen sikaruttoon viittaavia oireita, tulee niistä ilmoittaa välittömästi kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin laboratorioon.

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta