Karpin kevätviremia SVC

SVC-taudin (Spring Viraemia of Carp) aiheuttaa rhabdovirus.

Oireet

Nimensä mukaisesti SVC on karppikalojen tauti. Tavallinen oire on mulkosilmäisyys ja nesteen kertyminen vatsaonteloon. Pistemäisiä verenvuotoja voi esiintyä iholla ja sisäelimissä.

Taudin määritys ja näytteenotto

Taudin määritystä varten valitaan ensisijaisesti heikkokuntoisia ja poikkeavasti käyttäytyviä kaloja. Tautia ei voida todeta vain kliinisten oireiden perusteella. Virusnäytteeksi otetaan kalasta pala aivoista, pernasta ja munuaisen etuosasta. Aivojen tilalle voidaan ottaa pala sydämestä. Taudin määritys tehdään osoittamalla virus kalojen elimistä tai kudoksista soluviljelmällä ja varmistamalla viruksen genomi PCR-menetelmällä.

Leviäminen

Tauti leviää suoran kontaktin, veden, rehun tai sukusolujen välityksellä.

Vastustaminen ja ehkäisy

Karpin kevätviremia SVC on luokiteltu kansallisessa lainsäädännössä muuksi torjuttavaksi eläintaudiksi (MMMa 325/2021). Taudille herkkiä lajeja ovat Suomessa esiintyvstä lajeista karppi, koikarppi, ruohokarppi, ruutana, suutari, ja säyne ((EU) 2021/260). Jos eläinlääkäri, eläimen omistaja tai joku muu eläinten kanssa työnsä tai harrastuksensa vuoksi tekemisissä oleva henkilö epäilee tautia, pitää hänen ilmoittaa siitä virkaeläinlääkärille mahdollisimman pian. 

Tautiin ei ole olemassa lääkettä tai toimivaa rokotetta. Hyvät kasvatusolosuhteet lieventävät taudinkuvaa.

Seuranta

SVC esiintymistä seurataan riskiperusteisesti kalanviljelylaitoksilla, joissa on karppeja tai muita särkikaloja.

Esiintyminen Suomessa ja muualla

SVC-tautia ei koskaan ole todettu Suomessa ja koko Suomessa on EU:n hyväksymä SVC tautivapaa asema (EU) 2021/260). Tautia esiintyy useissa Euroopan maassa, Venäjällä ja entisen Neuvostoliiton alueen maissa.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.1.2024