Naudan luominen

Abortilla eli luomisella tarkoitetaan ennenaikaista synnytystä, joka johtaa elinkelvottoman sikiön syntymään. Luomisen syyt voidaan jaotella tartunnallisiin ja ei-tartunnallisiin. Tartunnallisen abortin taustalla on jokin taudinaiheuttaja, kuten bakteeri, virus tai alkueläin. Ei-tartunnallisen abortin voi aiheuttaa myrkytys, aliravitsemus, sikiön kehityshäiriö tai muu tiineyttä häiritsevä tekijä.

Karjan hedelmällisyysongelman syiden selvittäminen vaatii useita toimenpiteitä. Eläinlääkärin tekemällä terveydenhuoltokäynnillä voidaan käydä läpi hedelmällisyyden tunnusluvut, selvittää missä tiineyden vaiheissa ongelmia ilmenee, onko vasikoiden varhaiskuolleisuutta ja miten ongelmat ovat alkaneet. Tärkeää on myös tarkastaa rehujen laatu ja ruokinta, vitamiinien ja hivenaineiden saanti sekä eläinten kunto.

Laboratoriotutkimuksia hyödynnetään sen selvittämiseksi, onko taustalla tartunnallisia tekijöitä.

Oireet

Abortilla eli luomisella tarkoitetaan ennenaikaista synnytystä, joka johtaa elinkelvottoman sikiön syntymään. Luomiseksi katsotaan naudalla sikiön syntyminen 42–260 tiineyspäivän välillä. Tätä vanhempi vasikka jää yleensä eloon.

Normaalissa tilanteessa korkeintaan 5 % tiineyksistä päättyy aborttiin. Parinkymmenen lehmän karjassa tämä tarkoittaa keskimäärin yhtä luomista vuodessa. Mikäli luomisia on enemmän kuin 5 % tulisi syitä luomisiin selvittää ja lähettää näytteitä laboratoriotutkimuksiin tartunnallisten luomisenaiheuttajien poissulkemiseksi.

Taudin määritys ja näytteenotto

Tuottajien tulee ilmoittaa nautojen luomistapauksista kunnaneläinlääkärille, joka ottaa tarvittaessa luoneista emistä näytteet maksuttomaan brusellaseurantaan.

Aborttitutkimukset ovat paljolti poissulkevaa tutkimusta. Valtaosassa aborttitutkimuksia ei tartunnallista aiheuttajaa todeta. Tämä pätee kansainvälisestikin, vaikka muualla tartunnallisia aiheuttajia on paljon enemmän. Kuitenkin useamman luomistapauksen ilmaantuessa on suositeltavaa tutkia näytteet tarttuvien tautien poissulkemiseksi. Ruokavirastossa on kaksi maksullista tutkimuspakettia: sikiön tutkimuspaketti sekä tutkimuspaketti luoneiden emien verinäytteille.

Sikiötutkimuksia varten lähetetään abortoitu sikiö sekä jälkeiset. Huolimatta jälkeisten likaisuudesta on niiden lähettäminen tärkeää, sillä joidenkin taudinaiheuttajien kohdalla ainoat havaittavat muutokset löydetään istukasta. Vähintään 2–3 kohtukäpysen pitäisi olla mukana näytteessä. Kaikissa tapauksissa näytteen tulisi olla mahdollisimman tuore, kuitenkin esimerkiksi viikonlopun yli viileässä säilytetty näyte kelpaa tutkimuksiin. Sikiöitä tutkitaan Ruokaviraston Helsingin, Kuopion ja Seinäjoen toimipaikoissa ja se on maksullista. Luomisen syyn selvittäminen sisältää patologisen tutkimuksen sekä tärkeimmät luomista aiheuttavat bakteerit, ureaplasman, sienet sekä BVD- ja IBR-virukset sekä tarvittaessa Neospora-PCR tutkimuksen.

Emien verinäytteet tulee ottaa luoneista emistä ja tutkimuspaketti sisältää 5–10 verinäytteen tutkimuksen Q-kuume-, Chlamydia, Neospora, Brusella, BVD ja IBR vasta-aineiden varalta. Tutkimus on maksullinen ja näytteet tutkitaan Ruokaviraston Helsingin toimipaikassa.

Syitä luomiseen

Ei-infektiivisiä eli ei-tartunnallisia syitä 

Sikiön vakavat kehityshäiriöt johtavat helposti heikentyneeseen kykyyn ylläpitää tiineyttä, jolloin seurauksena on tiineyden keskeytyminen. Myös kaksostiineydet keskeytyvät normaaleja tiineyksiä useammin.

Ravitsemusongelmista tärkeimpiä ovat jodin tai seleenin puute, joiden riittävä saanti tulisikin varmistaa etenkin luomutiloilla. Huono ravitsemustila on riski tiineydelle, se johtuu ruokinnallisista puutteista tai eläimen muusta sairaudesta.

Ulkoiset vammat esimerkiksi puskeminen voivat aiheuttaa istukan tai sikiökalvojoen repeämisen, jolloin sikiön ravinnonsaanti vaarantuu ja seurauksena voi olla luominen.

Myrkytykset voivat myös aiheuttaa luomisia. Esimerkiksi kortisonilääkitys, homeisen rehun sisältämät homemyrkyt, liian voimakkaan typpilannoituksen aiheuttama liiallinen nitraatin kertyminen rehuun sekä torjunta-aineet voivat johtaa tiineyden keskeytymiseen.

Infektiivisiä eli tartunnallisia syitä

Bakteerit 

Abortteja voivat aiheuttaa lukuisat bakteerit, joista monet esiintyvät yleisesti ympäristössä tai terveillä eläimillä.

Trueperella pyogenes on naudalla yleinen märkivien tulehdusten aiheuttaja ja tavallisimpia yksittäisten kohdun bakteeri-infektioiden aiheuttajia. Bakteeria esiintyy iholla ja limakalvoilla, josta se pääsee pinnan rikkoutumien kautta elimistöön. T. pyogeneksen aiheuttamia ovat usein muun muassa jalkojen märkäiset tulehdukset, se aiheuttaa myös utaretulehdusta ja sitä eristetään sisäelinten märkäpesäkkeistä. Ehkäisevänä toimenpiteenä tulisi erityisesti huolehtia jalkojen kunnosta, välttää ihon hiertymiä ja pitää sorkat terveinä.

Listeria monocytogenes on luonnossa yleisesti esiintyvä bakteeri, joka voi aiheuttaa luomisia monille eläinlajeille, myös ihmiselle. Listerian aiheuttamia luomisia esiintyy kaikissa tiineyden vaiheissa, mutta yleisintä luominen on tiineyden viimeisellä kolmanneksella. Listerian aiheuttamiin luomisiin liittyy usein jälkeisten jääminen sekä kohtutulehdus kuumeineen ja muine yleisoireineen. Listerian aiheuttamat abortit ovat yleensä yksittäisiä, mutta erityisesti, jos tartuntalähteenä on ollut huonolaatuinen säilörehu tai vesi, voi useampikin lehmä abortoida lyhyen ajan sisällä. Tärkein tartuntalähde on huonolaatuinen säilörehu, jonka pH on noussut tai sekaan on joutunut multaa rehun valmistusvaiheessa. Listeria voi aiheuttaa tautia myös ihmisille.

Salmonellatartunta on usein oireeton, mutta se voi aiheuttaa luomisia etenkin tiineyden viimeisellä kolmanneksella. Salmonella on ulosteperäinen bakteeri ja tartunta saadaan suun kautta. Salmonella voi aiheuttaa tautia myös ihmisille. 

Mycoplasma bovis voi aiheuttaa naudalle abortin, joskin se on harvoin raportoitu luomisen aiheuttajana. Sen sijaan ureaplasmaa esiintyy oireettomien nautojen hengitysteiden ja sukuelinten limakalvoilla yleisesti. Sitä todetaan myös nautojen hengitystietulehdusten yhteydessä alemmista hengitysteistä. Ureaplasma voi aiheuttaa myös emätintulehdusta, valuttelua ja hedelmällisyysongelmia lehmillä. Tyypillisesti ureaplasman aiheuttamaan emätintulehdukseen sairastuu karjassa useita lehmiä. Syytä taudin puhkeamiseen ei tunneta ja oireet häviävät yleensä itsestään. Ureaplasma voi aiheuttaa myös luomisia lopputiineydessä ja heikkoja vastasyntyneitä.

Bacillus licheniformis bakteeria esiintyy yleisesti ympäristössä. Sen aiheuttamat luomiset esiintyvät tyypillisesti tiineyden viimeisen kolmanneksen aikana. Tartunta saadaan yleensä saastuneen rehun tai veden välityksellä. Tartunnanlähteeksi on usein todettu kuumentunut rehu.

Leptospira aiheuttaa tautia sekä eläimille että ihmisille. Naudalla tartunta on usein oireeton, mutta se voi aiheuttaa luomisia tiineyden viimeisellä kolmanneksella. Tartunnan kantajina toimivat lähinnä jyrsijät, tuotantoeläimet sekä lemmikkieläimet. Bakteeri erittyy virtsaan ja leviää virtsan saastuttaman veden, rehun ynnä muun sellaisen kautta. Suomessa tauti on harvinainen ja luokitellaan välittömästi ilmoitettavaksi eläintaudiksi. Leptospiroosin vastustamisessa tilatasolla tärkeää on rottasota sekä puhdas juomavesi.

Ulkomailla merkittäviä aborttien aiheuttajia, joita ei Suomessa tällä hetkellä esiinny, ovat muun muassa Brucella abortus sekä Campylobacter fetus.

Bruselloosi eli luomistaudin aiheuttaja, Brucella abortus, on onnistuttu hävittämään kokonaan Suomesta ja muista Pohjoismaista, mutta maailmanlaajuisesti se on edelleen erittäin tärkeä luomisten aiheuttaja. Bruselloosia sairastava lehmä luo yleensä tiineyden viimeisen kolmanneksen aikana ja pysyy loppuikänsä taudin kantajana. Suomessa Bruselloosi todettiin viimeksi vuonna 1960.

Campylobacter fetus ssp. venerealis -bakteeri tarttuu sperman välityksellä ja aiheuttaa lehmälle kohdun ja munanjohtimen tulehduksen, jonka seurauksena hedelmöittynyt munasolu ei pysty kiinnittymään kohdun seinämään. Alkion varhaiskuolemat ovat myös tavallisia kampylobakteeri-infektioissa. Suomessa keinosiemennyksessä käytettävä sperma testataan kampylobakteerien varalta.

Virukset 

Naudan tarttuva virusripuli eli BVD on maailmanlaajuisesti levinnyt sairaus, jonka aiheuttama oireisto on kirjava. Aikuisella naudalla se on usein oireeton, ja uuteen karjaan tullessaankin saattaa aiheuttaa ainoastaan lievää kuumeilua, ripulia ja tuotoksen laskua. Tiineelle eläimelle tartunta voi aiheuttaa luomisen tai sikiön muumioitumisen. Vasikka voi myös syntyä epämuodostuneena. BVD:n aiheuttama abortti ajoittuu yleensä tiineyden kahteen ensimmäiseen kolmannekseen.

IBR eli naudan tarttuva ylempien hengitysteiden tulehdus on kaikissa maanosissa yleinen tarttuva virustauti, jota ei Suomessa ole tavattu vuoden 1993 jälkeen. Tauti voi ilmetä kuumeisena yleissairautena, aivo- ja aivokalvontulehduksena tai ainoastaan ylempien hengitysteiden tulehduksena. Sama virus voi aiheuttaa myös sukuelinten tulehduksen sekä lehmällä että sonnilla. IBR:n aiheuttama luominen tapahtuu tyypillisimmin tiineyden toisella kolmanneksella, mutta luomisriski on olemassa aina tiineyden loppuun saakka. Yleensä luomisia esiintyy nuorilla eläimillä, mutta viruksen tullessa uuteen karjaan seurauksena saattaa olla luomisepidemia.

Naudan parvovirus on yleinen nautakarjoissamme. Sen merkitys luomisen aiheuttajana on epäselvä ja tullessaan voi uutena tartuntana mahdollisesti aiheuttaa luomisia. Kokeellisesti sen on todettu aiheuttavan luomisia pääasiassa tiineyden ensimmäisen kolmanneksen aikana.

Schmallenberg-virus on uusi syksyllä 2011 Saksasta löydetty ortobunyavirus. Se tarttuu märehtijöihin ja leviää eläimestä toiseen hyönteisten välityksellä. Aikuisilla märehtijöillä oireet ovat lieviä, mutta tiineysaikana tartunta voi johtaa luomiseen tai siihen, että jälkeläisellä on synnynnäisiä epämuodostumia.

Sinikielitauti eli bluetongue voi aiheuttaa naudoille luomista. Tautia ei ole tavattu Suomessa.

Alkueläimet 

Neospora caninum on kokkideihin kuuluva alkueläin, joka aiheuttaa aivo- ja lihastulehdusta naudalla ja koiralla. Sitä pidetään myös merkittävänä luomisten aiheuttaja naudoilla. Neospora-tartunnan nauta saa sikiöaikana emältään tai myöhemmin suun kautta koiran ulosteesta. Neosporan elinkierto on kaksivaiheinen - sen pääisäntä on koira ja väli-isäntä nauta. Koira saa neosporan syömällä lehmän luoman sikiön tai jälkeiset, joissa on tartunta. Tartunta on sekä koiralla että naudalla useimmiten oireeton, mutta luomisriski on neosporaa kantavilla lehmillä kuitenkin noin nelinkertainen. Neosporoosin aiheuttamat luomiset ajoittuvat yleensä keskitiineyteen, 5.–7. kuukauden tienoille.

Karjatasolla tartunta ilmenee lisääntyneinä luomisina, jotka sijoittuvat kyseiseen ajankohtaan, mutta uutena karjaan tullessaan se voi aiheuttaa luomisaallon, jolloin suuri osa tiineistä eläimistä luo muutaman kuukauden sisällä. Neosporoosiin ei tällä hetkellä ole lääkitystä tai rokotetta. Taudin välttämiseksi rehut ja juomavesi tulisi suojata koirien ulosteilta, eikä jälkeisiä saa antaa koirien syötäviksi.

Tritrichomonas foetus on alkueläin, joka aiheuttaa hedelmällisyyshäiriöitä, vaginiitteja, kohtutulehduksia sekä luomisia tiineyden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tartunta leviää tautia kantavilta sonneista lehmiin. Suomessa keinosiemennyksessä käytettävät sonnit testataan Tritrichomonaksen varalta.

Sienet 

Sienistä yleisin luomisen aiheuttaja on Aspergillus fumigatus. Se on ympäristössä tavallinen homesieni, joka yleisimmin on peräisin homehtuneista rehuista tai kuivikkeista.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024