Ajankohtaista lintuinfluenssasta

Kuolleet luonnonvaraiset linnut

Ota yhteyttä lähimpään virkaeläinlääkäriin, jos löydät useita luonnonvaraisia lintuja kuolleina. Ruokavirastossa tutkitaan, onko kyse lintuinfluenssasta.

Lintuinfluenssaa on syytä aina epäillä, jos todetaan luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia. Yksittäistä kuolleena löydettyä lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei kyseessä ole iso petolintu. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokavirastoon.

Tätä pienemmistä määristä kuolleita lintuja voi ilmoittaa Ruokaviraston internetlomakkeen kautta.

Kuolleiden lintujen löytöpaikan ja sen koordinaatit saa otettua talteen esimerkiksi älypuhelimen karttasovelluksella.

Tutkittavaksi kannattaa lähettää vain tuoreita kuolleita lintuja, jotta kuolinsyy saadaan tutkittua luotettavasti.

Kuolleisiin lintuihin ei saa koskea

Vaikka lintuinfluenssan tarttumisriski ihmiseen on hyvin pieni, ei kuolleisiin lintuihin silti saa koskea paljain käsin. Jos koskettaminen on jo tapahtunut, on kädet pestävä hyvin vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. Yksittäiset linnut, joita ei lähetetä tutkittavaksi, voi haudata vähintään 40 cm syvyyteen paikkaan, jossa ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit ovat mahdollisimman vähäiset, tai poimia lapiolla, kertakäyttökäsineitä käyttäen tai ehjällä muovipussilla, ja laittaa pussissa sekajätteisiin. Syrjäisessä paikassa kuolleen linnun voi jättää hajottajaeliöstön ruuaksi.

Suojaa siipikarjasi luonnonvaraisilta linnuilta

Siipikarjan tuottajien tulisi tarkastaa tautisuojauskäytännöt ja huolehtia riittävästä tautisuojauksesta, jotta luonnonvaraisissa linnuissa esiintyvät taudinaiheuttajat eivät pääse tuotantotiloihin. Sekä suorat että epäsuorat kontaktit luonnonvaraisiin lintuihin tulee pyrkiä estämään. Luonnonvaraisissa vesilinnuissa lintuinfluenssa voi olla oireeton.

Ulkomailla tehdyn maatilavierailun jälkeen ei tulisi mennä suomalaiselle siipikarjatilalle ennen kuin eläinkontaktista ulkomailla on kulunut vähintään 48 tuntia, sillä taudinaiheuttajat voivat kulkeutua maatilavierailulla käytettyjen vaatteiden, jalkineiden ja muiden varusteiden mukana.

Siipikarjan ja harrastelintujen omistajan tulee ilmoittaa heti kunnan- tai läänineläinlääkärille, jos hän havaitsee linnuissaan lintuinfluenssaan viittaavia sairauden oireita, poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon pieneneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta tilalla. Ilmoituksen saatuaan virkaeläinlääkäri arvioi tilanteen, ja jollei muuta ilmeistä syytä muutoksille ole, eläinlääkäri lähettää linnuista näytteitä tutkittaviksi Ruokavirastoon.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2023