Turkiseläinten sairaudet

Tautidiagnostiikka

Vuonna 2017 patologis-anatomisesti tutkittiin 491 turkiseläinnäytettä. Näytteiden lukumäärä nousi edellisvuodesta, jolloin tutkittiin 409 näytettä. Minkkejä tutkittiin 237, tarhakettuja, joista suurin osa sinikettuja, tutkittiin 221 ja supikoiria 33. Näytemäärän nousu johtui pääasiassa kettunäytteiden määrän lisääntymisestä. Ulostenäytteitä tutkittiin ripulin varalta 228 kappaletta, mikä oli hieman edellisvuotta enemmän.

Vuonna 2017 Evirassa tutkittujen tarhakettujen yleisin löydös oli yleistulehdus. Aivokalvontulehduksia todettiin edellisvuotta enemmän. Yleistulehdusten ja erityisesti aivokalvontulehdusten lisääntynyttä määrää selittivät alkukesällä todetut salmonellatartunnat, jotka aiheuttivat tulehduksia erityisesti pennuille. Aivokalvontulehduksen kanssa samoja määriä todettiin suolistotulehdusta. Kohtutulehduksia todettiin edellisvuotta vähemmän. Edellisvuonna ketuilla todettiin suolistotulehdusten patologis-anatomisissa tutkimuksissa sekä ripulin varalta tutkituissa ulostenäytteissä tavallista runsaammin Lawsonia intracellularis -bakteeria, mutta kuluneena vuonna ei todettu lisääntyneitä määriä Lawsonia-infektioita.

Minkkien yleisin löydös oli suolistotulehdus. Keuhkotulehduksia todettiin edellisvuotta vähemmän. Merkittävä minkkien sairaus on plasmasytoosi, jonka serologisesta diagnostiikasta vastaa yksityinen laboratorio. Plasmasytoosiin viittaavia patologis-anatomisia muutoksia todetaan Evirassa tutkituilla minkeillä vuosittain. Vuonna 2017 todettiin plasmasytoosi kuuden tilan minkeissä.

Tarhasupikoirien yleisin löydös oli edellisvuosien tapaan suolistotulehdus. Yleisimmin aiheuttajaksi todettiin parvovirus.

Tärkeitä virustautien aiheuttajia turkiseläimillä ovat parvo- ja penikkatautivirukset. Parvovirusripulia todettiin vuoden 2017 heinäkuun ja joulukuun välisenä aikana tarhatuilla ketuilla ja supikoirilla yhteensä 47 tarhalla (60 %:lla tutkituista). Penikkatautivirustartuntaa ei vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa todettu.

Salmonellatartunta todettiin patologis-anatomisesti tutkituista eläimistä ja ripulin varalta tutkituista ulostenäytteistä vuoden 2017 aikana kolmellatoista turkiseläintilalla. Tilojen määrä nousi kahdella edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 salmonellatartunta aiheutti kliinisiä oireita ja kuolleisuutta usealla tilalla, mikä näkyy kettujen patologis-anatomisten tutkimusten löydöksissä yleistulehdusten ja aivokalvontulehdusten lisääntyneenä määränä edellisvuoteen verrattuna.

Seurantatutkimukset

TME (transmissible mink encephalopathy) on erittäin harvinainen tarhatuilla minkeillä esiintyvä, hitaasti etenevä keskushermoston tauti. Evira on tutkinut vuosittain turkiseläinten aivonäytteitä TME-taudin varalta vuodesta 2006. Yhtään tautitapausta ei ole todettu vuonna 2017.

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2024