Eläinten zoonoosi- ja terveysvalvonta

Eläinten pakollisessa zoonoosivalvonnassa sekä vapaaehtoisessa terveysvalvonnassa valvotaan tiettyjen lainsäädännössä erikseen määriteltyjen eläintautien esiintymistä eläinten pitopaikoissa. Zoonoosi- ja terveysvalvontaan liittyy aina säännöllinen näytteenotto ja kunnaneläinlääkärin tarkastuskäynnit tietyin väliajoin sekä kirjanpito tehdyistä toimenpiteistä.

Pakollinen zoonoosivalvonta

Eläintautilain mukaista pakollista zoonoosivalvontaa tehdään salmonellan esiintymisen valvomiseksi kanojen (mukaan lukien broilerit) ja kalkkunoiden pitopaikoissa sekä hautomoissa. Salmonellavalvonta ei kuitenkaan ole pakollista niissä siipikarjan pitopaikoissa, joissa munia tai lintuja tuotetaan vain omaan käyttöön, eikä niitä siirretä sellaiseen pitopaikkaan, jossa salmonellavalvonta on pakollista.

Salmonellan esiintymistä on valvottava myös niillä nautatiloilla, joilta luovutetaan raakamaitoa kuluttajille joko suoraan tai jonkin elintarvikelaitoksen kautta lämpökäsittelemättömänä, tai joiden eläimiä myydään keinosiemennysasemalle, sekä nautojen sperman keräysaseman karanteenitiloissa.

Lisäksi salmonellan esiintymistä on valvottava niissä sikaloissa, joiden porsaita kasvatetaan lisääntymistarkoitukseen (ei siis lihasioiksi), sekä sikojen sperman keräysaseman karanteenitiloissa.

Pakolliseen salmonellavalvontaan liittyvistä näytteenotoista ja tarkastuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön zoonooseista annetussa asetuksessa 316/2021.

Vapaaehtoinen terveysvalvonta

Eläinten pitopaikasta vastuussa oleva toimija voi halutessaan sitoutua noudattamaan vapaaehtoista terveysvalvontaa pitopaikassa. Terveysvalvontaan sitoudutaan ilmoittamalla asiasta kirjallisesti oman alueen aluehallintovirastolle. Myös terveysvalvonnasta eroamisesta on ilmoitettava.

Aluehallintovirasto antaa pitopaikalle terveysluokituksen. Terveysluokitus kuvaa todennäköisyyttä, jolla luokitettu pitopaikka tai saman omistajan pitopaikkojen joukko on vapaa kyseisestä taudista. Terveysluokitusta voi käyttää hyödyksi esimerkiksi eläimiä myytäessä, ja ostaja voi minimoida kyseiseen tautiin liittyvän riskin eläimiä ostaessaan. 

Vapaaehtoista terveysvalvontaa toteutetaan

  1. Kalojen BKD-taudin valvomiseksi
  2. Lampaiden maedi-visna -taudin ja vuohien CAE-taudin valvomiseksi (MV/CAEV -valvonta)

Eläinten pakollinen zoonoosivalvonta ja vapaaehtoinen terveysvalvonta perustuvat eläintautilakiin (76/2020), maa- ja metsätalousministeriön asetukseen zoonooseista (316/2021) ja maa- ja metsätalousministeriön asetukseen vapaaehtoisesta eläinten terveysvalvonnasta (319/2021).

Vapaaehtoiseen lampaiden ja vuohien MV -terveysvalvontaan kuuluvien pitopaikkojen terveysluokat, koosteet

22.12.2021 lähtien koosteista on poistettu tilat, jotka ovat poistuneet terveysvalvontaohjelmasta enemmän kuin 3 vuotta sitten.

Sivu on viimeksi päivitetty 3.5.2024