Terveydenhuolto ja sairauksien ehkäisy

Eläintautien tutkimus ja seuranta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa Ruokaviraston keskeistä tehtävää. Näiden palvelujen tarkoituksena on ylläpitää maamme hyvää eläintautitilannetta ja ehkäistä uusien tautien leviämistä Suomeen.

Tuotantoeläimiä hoidetaan yleensä kymmeniä, satoja tai jopa tuhansia eläimiä käsittävissä yksiköissä, joissa eläimet hoidetaan melko yhdenmukaisesti ja yhdenmukaisissa olosuhteissa. Tällöin on johdonmukaista ajatella niiden terveyttäkin koko eläinyksikön kannalta.

Jos olosuhteet aiheuttavat sairautta yksikön yhdelle eläimelle, on aina paikallaan kysyä, ovatko toisetkin eläimet vaarassa sairastua – tai ehkä jo sairastuneet ilman, että tätä on havaittu. Näin on syytä kysyä silloin, kun kyseessä on tarttuva mikrobin aiheuttama sairaus, mutta myös silloin, kun kyseessä on puutossairaus tai aineenvaihduntahäiriö ja jopa vammautuminen.

Terveydenhuoltoon on syytä sisällyttää: 

  1. Sairastumisten seuranta
  2. Olosuhteiden ja eläinten arviointi mittauksineen
  3. Vastustuskyvyn kehittäminen, mikä joidenkin sairauksien osalta voi tapahtua rokotuksin
  4. Taudinaiheuttajien vähentäminen

Tuotantoeläinten terveydenhuoltoa tehdään eri tavoin eri eläinlajeilla. Nauta- ja sikatiloille on keskitetyt terveydenhuollon rekisterit Naseva ja Sikava, joihin valtaosa tiloista on liittynyt.

Ruokaviraston tutkimuspalvelut ovat merkittävä osa maamme tuotantoeläinten terveydenhuoltoa oli eläinlaji mikä tahansa. Mitä isompi eläinyksikkö on kyseessä, sitä enemmän kannattaa panostaa siihen, että sairaudet ja niiden syyt tunnistetaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.11.2018