Hevosten pitopaikat oltava rekisterissä vuoden loppuun mennessä

22. lokakuuta 2020

Hevoseläinten pitoa ja pitopaikkoja koskevan ilmoitusvelvollisuuden siirtymäaika on päättymässä. Jos hevoseläinten pitopaikkaa ei ole aiemmin rekisteröity, tulee tiedot ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi 31.12.2020 mennessä.

Ruokaviraston sähköinen asiointi hevosten pitopaikkojen rekisteröimiseksi on väliaikaisesti suljettuna ja avautuu uudelleen vasta vuonna 2021. Toistaiseksi eläintenpitoa ja pitopaikkoja koskevat ilmoitukset tehdään lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhtäkin hevosta, ponia, aasia tai näiden risteytystä pitäviä.

Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta hevoseläinten pidosta tehdään eläinsuojelulain mukainen ilmoitus aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastolle ilmoitetut paikat on jo viety rekisteriin, eikä niiden osalta tarvitse tehdä erillistä ilmoitusta.  

Lisätietoja:

ylitarkastaja Sanna Varjus p. 040 489 3355, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lue lisää:

Hevoseläimen pitäjän ja pitopaikan rekisteröinti 
Eläintenpitäjärekisteri 
Ammattimainen ja laajamittainen hevostenpito