Kirjautuminen lammas-, vuohi- ja sikarekisterin (eläinrekisteri) asiakassovellukseen muuttuu syksyn 2023 aikana

6. lokakuuta 2023

Kirjautumisvaihtoehdosta, jossa käytetään käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa, luovutaan kokonaan. Kirjautuminen vaatii jatkossa kaikilta käyttäjiltä vahvan tunnistautumisen Suomi.fi-palvelua käyttäen ja kirjautumiseen tarvitaan esimerkiksi pankkitunnuksia. 

Käyttöoikeuksia ei jatkossa enää hallinnoida kunnan maaseutuviranomaisen toimesta vaan käyttöoikeudet eläinrekisteriin eläintenpitäjille vahvistetaan eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin (EPR) ilmoitettujen tietojen perusteella.

Tämä tarkoittaa sitä, että kirjautuminen eläinrekisteriin onnistuu vain, kun tiedot eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä ovat oikein ja ajan tasalla. Tarkista, että tiedot pitopaikoista ja eläintenpitoilmoituksista ovat ajan tasalla osoitteessa https://epr.ruokavirasto.fi/ https://epr.ruokavirasto.fi/ tai ole asiasta yhteydessä asuinkuntasi maaseutuviranomaiseen.

Lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläintenpitoilmoitukset tulee olla EPR:ssä tehtynä samalle asiointitunnukselle (tilatunnus tai asiakastunnus), jolle eläimet ovat eläinrekisterissäkin ilmoitettuna. Esimerkiksi jos teet lampaiden eläintenpitoilmoituksen tilatunnukselle EPR:ssä niin samalle tilatunnukselle tulee eläimet rekisteröidä lammas- ja vuohirekisteriin. Huomioi, että eläintenpitoilmoituksen tulee olla voimassa siinä pitopaikassa, jossa eläimiä pidetään.

Jos eläintenpitoilmoitus on EPR:ssä liitetty maatilan tilatunnukselle, niin kaikilla maatilan osallisilla on automaattisesti käyttöoikeudet eläinrekisteriin. Mikäli eläintenpitoilmoitusta ei ole liitetty tilatunnukseen, vaan asiakastunnukseen, niin käyttöoikeus on henkilökohtainen ja muodostuu vain sille henkilölle, joka on tehnyt eläintenpitoilmoituksen eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin henkilötunnuksellaan. Tällöin voit tarvittaessa valtuuttaa toisen henkilön tekemään ilmoituksia puolestasi Suomi.fi- valtuutusta käyttäen.

Sikaeläinten osalta teurastamon tai eläinvälittäjän on ollut mahdollista tehdä oman ilmoituksen yhteydessä myös eläintenpitäjien puolesta poisto- ja/tai ostoilmoitus mikäli tähän on aiemmin valtuutus eläintenpitäjän toimesta annettu. Tämä käytäntö jatkuu toistaiseksi vielä ennallaan ilman, että eläintenpitäjän tarvitsee Suomi.fi -valtuutuksen kautta valtuuttaa teurastamoa tai eläinvälittäjää.

Muutos kirjautumistavasta on ajankohtainen kaikille, jotka käyttävät kirjautumisvaihtoehtona käyttäjätunnusta, salasanaa ja avainlukulistaa. Eli käytännössä eläintenpitäjille ja niille henkilöille, joilla on käyttöoikeudet asioida eläinrekisterissä toisen henkilön puolesta sekä teurastamoille ja eläinvälittäjille, joiden pitää tarvittaessa valtuutta työntekijöitään asioimaan yrityksen puolesta.

Huomio! Tiedotamme ajankohdasta tarkemmin  eläinrekisterin kirjautumissivulla sekä Ruokavirasto.fi sivuillamme, kun kirjautumistavan muutos otetaan käyttöön.  Tämän jälkeen kirjautuminen eläinrekisteriin vaatii vahvaa tunnistautumista Suomi-fi-palvelua käyttäen. 

Tarkista seuraavat asiat ja tee tarvittavat muutokset tietoihin:

  • Voimassa oleva nautojen, lampaiden, vuohien ja/tai sikojen eläintenpitoilmoitus on tehty eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin samalle pitopaikkatunnukselle, jolle eläimet on rekisteröity nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin.
  • Eläintenpitoilmoitus on tehty eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin samalle asiointitunnukselle (tilatunnus/asiakastunnus), jolle eläimet on rekisteröity nauta-, lammas-, vuohi- ja sikarekisteriin.
  • Valtuuta tarvittaessa joku muu henkilö asioimaan puolestasi Suomi-fi palvelussa

Valtuutuksen asioida toisen henkilön puolesta tarvitsevat esimerkiksi puolisot (jotka eivät ole maatilan osallisina) ja neuvojat, jotka käyttävät lammas- vuohi- tai sikarekisterin asiointisovellusta ilmoitusten tekemiseen. Teurastamojen ja eläinvälittäjien tulee tarvittaessa valtuuttaa työntekijänsä asioimaan yrityksen puolesta. Valtuudet tulee hakea valtuudet Suomi.fi-palvelun kautta. Teurastamoita ja eläinvälittäjiä on tiedotettu asiasta erikseen.

Lue lisää:

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin ohje

Eläinrekisterisovellukset

Eläinrekisterien asiakaspalvelu

Suomi.fi-palvelu