Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri uudistuu

18. joulukuuta 2023

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriä (EPR) uudistetaan keskiviikkona 20.12.2023 kello 13-15. Tällöin viranomais- ja asiointisovellus eivät ole käytössä. EPR:iin toteutetaan erityisesti uuden eläinten hyvinvointilain mukaisia muutoksia. Samalla tehdään myös muita uudistuksia sekä teknisiä päivityksiä, joilla mahdollistetaan rekisterin toimivuus.

Muutokset EPR:ssä:

 • Uusi eläinten hyvinvointilaki (693/2023, jäljempänä EHL) astuu voimaan 1.1.2024. Uuden lain myötä ilmoituksenvaraisen eläintenpidon säännökset muuttuvat ja ne aiheuttavat muutoksia myös Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Ilmoituksenvaraisesta eläintenpidosta voi ilmoittaa itse EPR:n asiointisovelluksessa: https://epr.ruokavirasto.fi/front-page tai lomakkeilla aluehallintovirastoon, jossa tiedot tallennetaan EPR:iin. Ilmoituksen teko vaatii pitopaikka- ja eläintenpitoilmoituksen tallentamista EPR:iin. Lisätietoa ilmoituksenvaraisesta eläintenpidosta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-hyvinvointi/elainsuojelu-pitopaikoissa/ilmoituksenvarainen-elaintenpito/
  • Jatkossa kotieläinpihan pito on ilmoituksenvaraista eläintenpitoa ja siten EPR:iin tuodaan uusi toimintamuoto Kotieläinpiha. Kun eläintenpitoilmoituksessa ilmoitetaan kotieläinpihan pidosta, vaatii EPR täyttämään vastaukset eläinten hyvinvointilain mukaisiin lisäselvityksiin: selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä sekä selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää. Kotieläinpiha-toimintamuoto on valittavissa vain EHL liitteessä 1 listatuille eläinlajeille sekä koirille ja kissoille.
  • Myös avuttomassa tilassa olevien luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnan harjoittaminen on jatkossa ilmoituksenvaraista eläintenpitoa ja EPR:iin tuodaan uusi toimintamuoto Luonnonvaraisten eläinten hoitola. Kun eläintenpitoilmoituksessa ilmoitetaan luonnonvaraisten eläinten hoitolatoiminnasta, vaatii EPR antamaan eläinten hyvinvointilain mukaiset lisäselvitykset: selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä, selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää sekä selvitys eläinten pitopaikosta.
  • Luonnonvaraisten eläinlajien tuotantotarhaukseen sallittujen eläinlajien määrä supistuu ja jatkossa tuotantotarkoituksessa voi tarhata ainoastaan EHL:n liitteessä 1 listattuja eläinlajeja. Kun eläintenpitoilmoituksessa ilmoitetaan lihan, munien tai siitoseläinten tuotantotarhauksesta vaatii EPR antamaan eläinten hyvinvointilain mukaiset lisäselvitykset: selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä sekä selvitys siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää.
  • Myös riistanhoidollista tarhausta ilmoittaessa, vaatii EPR antamaan eläinten hyvinvointilain mukaiset lisäselvitykset. Lisäksi EPR:ssä on ilmoitettava mihin metsästyslain 3 §:ssä tarkoitettuun riistanhoidolliseen tarkoitukseen eläimiä pidetään. Vastaus annetaan valitsemalla vaihtoehto Riistaeläinkannan lisääminen ja/tai Muu. Jos valitaan Muu, tulee antaa lisätietoa kyseisestä toiminnasta.
  • Ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen seura- ja harrastuseläinten pidon määritelmä, samoin kuin eläinten lukumäärärajat, ovat eläinten hyvinvointilaissa jonkin verran erilaiset kuin nykyisessä eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa. EPR:n toimintamuotoa Muu laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito käytetään sellaisessa toiminnassa, johon muut EPR:ssä olevat ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen seura- ja harrastuseläinten pidon toimintamuotovaihtoehdot eivät sovellu. Ammattimaisen tai muutoin laajamittaisen seura- ja harrastuseläinten pidon eläintenpitoilmoituksessa tulee antaa selvitys eläinten pitäjän tai pitäjien pätevyydestä, siitä, kuinka eläinten hoito on tarkoitus järjestää sekä eläinten pitopaikosta. Lisätietoa ohjeessa: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/oppaat/ilmoituksenvarainen-elaintenpito-ja-muu-toiminta/ilmoituksenvarainen-elaintenpito-ja-muu-toiminta/#id-53-ammattimainen-tai-muutoin-laajassa-mitassa
  • Eläinten hyvinvointilaki edellyttää lisätietoa broilerikasvattamoiden kasvatustiloista. Kun ilmoitetaan broilereiden eläintenpitoilmoituksessa toimintamuodoksi Lihantuotanto, tulee EPR:n pakolliseen vastauskenttään kirjata kunkin rakennuksen broilereidenkasvatusosastojen lukumäärä.
 • Ohjeita lisäkysymyksiin vastaamiseksi löytyy sovelluksessa olevista kysymysmerkki-ikoneista. Annetut vastaukset lisäkysymyksiin näkyvät eläintenpitoilmoituksessa sekä tulostettavassa eläintenpitoilmoituksen tositteessa.
 • EPR:iin tuodaan samalla uusi Tuotantokasvatus-toimintamuoto, jota käytetään esim. käärmeiden ravinnoksi kasvatettaville jyrsijöille. Toimintamuoto on valittavissa jyrsijöille sekä muu selkärangaton eläin -eläinlajivaihtoehdolle, jota voidaan käyttää esimerkiksi hyönteisille.
 • EPR:iin tuodaan myös uusia eläinlajivaihtoehtoja, kuten gerbiili (toimintamuotona esim. ammattimainen tai muutoin laajamittainen eläintenpito), orava ja muu luonnonvarainen nisäkäs (toimintamuotona esim. luonnonvaraisten eläinten hoitola) sekä karhu (toimintamuotoina esim. pysyvä eläinnäyttely ja eläintarha, jotka ovat valittavissa vain viranomaissovelluksessa). Mikäli käytetään Muu eläin, Muu luonnonvarainen lintu tai muuta vastaavaa ylätason eläinlajivaihtoehtoja, vaatii EPR antamaan eläintenpitoilmoitukseen tarkennuksen kyseessä olevista eläinlajeista. Tarkennukset annetaan Lisätieto-kenttään.

Luvanvaraisen eläintenpidon kohteet tallennetaan jatkossa EPR:iin. EPR:iin tuodaan uudet toimintamuodot Eläintarha, Pysyvä eläinnäyttely, Sirkus sekä Kiertävä eläinnäyttely. Kyseisiä toimintamuotoja voi lisätä, muokata tai poistaa vain viranomainen. Luvanmyönnön yhteydessä aluehallintovirasto perustaa tarvittaessa pitopaikan sekä tekee eläintenpitoilmoitukset luvanvaraisilla toimintamuodoilla.