Eläintenpitäjien asiointisovellus avattu

5. kesäkuuta 2019

Ruokavirasto on julkaissut eläintenpitäjien käyttöön eläintenpitäjä-, pitopaikka- ja haaskapaikkarekisterin sähköisen asioinnin sovelluksen 05.06.2019. Sovellus löytyy osoitteesta https://epr.ruokavirasto.fi.

Tähän asti toimijat ovat tehneet eläinten pitoon ja pitopaikkoihin liittyvät toimintailmoituksensa lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, haaskaruokintapaikkoihin liittyvät ilmoitukset kunnaneläinlääkärille sekä eläinsuojelulain edellyttämän ilmoituksen lihan, munien ja siitoseläinten tuotantotarhauksesta, riistanhoidollisesta tarhauksesta sekä ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta aluehallintovirastoon. Jatkossa kaikki nämä ilmoitukset voi tehdä yhdellä ilmoituksella sähköisen asioinnin kautta.

Sähköisen asioinnin kautta voi myös päivittää aiemmin ilmoitettuja tietoja. Sovellukseen kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Eläintenpito voidaan sovelluksessa ilmoittaa toimijan henkilötunnuksella tai maatilatunnuksella. Yritystunnuksella toimivat eläintenpitäjät eivät voi toistaiseksi asioida sähköisesti, vaan nämä ilmoitukset tehdään edelleen lomakkeella. Yritystunnuksella toimivien sähköinen asiointi mahdollistetaan myöhemmin tämän vuoden aikana. 

Jos aiot pitää yhtä tai useampaa nauta-, lammas-, vuohi-, sika- tai hevoseläintä tuotanto-, seura- tai harrastustarkoituksessa, on sinun eläinten tunnistamista koskevan lainsäädännön mukaan rekisteröidyttävä kyseessä olevan eläinlajin pitäjäksi ennen eläinten pidon aloittamista. Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös siipikarjan, turkiseläinten, hirvi- ja kamelieläinten, mehiläisten ja kimalaisten pitoa, sekä haaskaruokintapaikan perustamista. Ammattimaisesta tai muutoin laajassa mitassa tapahtuvasta seura- ja harrastuseläinten pidosta, kuten koiranpentujen tai muiden lemmikkieläinten säännöllisestä kaupanpitämisestä, tulee tehdä ilmoitus eläinsuojelulain nojalla. 

Eläinten pitoon tarvitaan aina myös pitopaikka. Pitopaikka voidaan rekisteröidä omaksi, tai eläimiä voidaan pitää toisen toimijan pitopaikassa. Ajan tasaiset tiedot eläinten pidosta ja pitopaikoista ovat välttämättömiä esimerkiksi eläintaudin puhjetessa.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marjaana Spets p.040 489 3361
tietojärjestelmävastaava Tiina Sipilä p.050 461 7884

Lue lisää:

Lisätietoa eläintenpitäjärekisteristä
Eläinlajikohtaiset eläinten merkintää ja rekisteröintiä koskevat ohjeet 
Eläinsuojelulain mukainen ilmoituksenvarainen eläintenpito 
Sivutuotteiden käyttö luonnonvaraisten eläinten ruokinnassa