Kanit ja jyrsijät

21.4.2021 lähtien sovellettavan EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan kaikkien maaeläinten pitopaikat tulee rekisteröidä. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske kotitalouksissa pidettäviä lemmikkieläimiä, eläinlääkäriasemia ja klinikoita tai erikseen hyväksyntää vaativia pitopaikkoja. Rekisteröintivaatimus tuli uutena esimerkiksi tuotantokaneille.

Tuotantokanien pitopaikat on rekisteröitävä

Rekisteröi turkis- ja lihantuotantotarkoituksissa pidettävien kanien pitopaikat eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteröi pitopaikkaan myös eläintenpitoilmoitus kaneista. Rekisteröiminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai sähköisesti epr.ruokavirasto.fi. Jos rekisteritietoihin (toimijan tiedot, pitopaikan tiedot tai eläintenpidon tiedot) tulee muutoksia tai toiminta lopetetaan, ilmoita niistä rekisteriin viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta.

 

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito

Jos kanien tai jyrsijöiden pito on eläinten hyvinvointilain mukaista ammattimaista tai muutoin laajamittaista seura- ja harrastus­eläinten pitoa, tee siitä eläinten hyvinvointilain mukainen ilmoitus aluehallintovirastoon. Tällaista kanien tai jyrsijöiden pitotoimintaa koskee myös eläinterveyssäännöstön (EU) 2016/429 mukainen pitopaikan rekisteröintivelvollisuus. Käytännössä nämä velvollisuudet voi hoitaa samalla ilmoituksella Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin rekisteröimällä pitopaikan ja tekemällä ilmoituksen eläintenpitotoiminnasta. Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella aluehallintovirastolle tai itse sähköisessä Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä: epr.ruokavirasto.fi. Lisätietoa löydät sivulta Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito.

 

Rekisteröidyn pitopaikan kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Mikäli eläin on merkitty yksilöllisesti tunnistimella, kirjanpitoon merkitään tunnistimessa oleva tunnistuskoodi. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä.  Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Eläinten kuolleisuudesta pitopaikassa tulee myös pitää kirjanpitoa. Mikäli eläimet on merkitty yksilöllisesti tunnistimilla, merkitään kirjanpitoon kuolleen eläimen tunnistuskoodi ja kuolinpäivämäärä. Mikäli eläimiä ei tunnisteta yksilöllisesti, merkitään kirjanpitoon kuolleiden eläinten lukumäärä ja kuolinpäivämäärä.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Tiedot tulee kirjata viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta pitopaikan kirjanpitoon. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon on viimeksi kirjattu eläintä koskeva merkintä.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.3.2024