Vahingonkorvaukset

Voit hakea riistavahinkolain (105/2009) mukaista korvausta suurpetojen poroille, kotieläimille, viljelyksille ja irtaimistolle aiheuttamista vahingoista sekä hirvieläinten kotieläimille ja viljelyksille aiheuttamista vahingoista. Suurpedoiksi lasketaan susi, karhu, ilves ja ahma. Hirvieläimiksi lasketaan hirvi, valkohäntäpeura, metsäpeura, kuusipeura, japaninpeura ja saksanhirvi.

Ilmoita vahingosta viipymättä sen havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomainen järjestää vahingon toteamiseksi ja arvioimiseksi tarvittavan maastotarkastuksen ja käsittelee korvaushakemuksen. Ruokavirasto maksaa korvaukset korvauksenhakijoille maa- ja metsätalousministeriön myöntämistä määrärahoista.

Hirvieläinvahingot viljelyksille ja eläimille

Petovahingot

Sivu on viimeksi päivitetty 5.6.2024