Mihin rehuissa/lemmikkieläintenruuissa havaituista virheistä voi valittaa?

Rehualan yritykset vastaavat omien tuotteidensa turvallisuudesta. Yritykset valvovat itse valmistamiensa ja myymiensä rehujen laatua ja määräystenmukaisuutta (omavalvonta). Rehuvalvontaviranomainen valvoo yritysten toimintaa ja tuotteiden turvallisuutta sekä omavalvonnan toteutusta riskiperusteisen valvontasuunnitelman mukaisesti. Viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan epäkohtia.

Ruokaviraston rehujaosto tekee käytännössä rehualan yritysten, mukaan lukien lemmikkieläinten ruokia valmistavien laitosten, valvontaa. Lemmikkieläinten ruokien vähittäismyyjät eivät ole rekisteröityjä rehualan toimijoita, eikä valvonta ulotu niihin. Rehujaosto ei myöskään valvo ulkomaisten toimijoiden tai verkkokauppojen toimintaa.

Anna virheellisistä tuotteista palautetta ensisijaisesti rehun myyjälle tai suoraan rehun valmistajalle. Vakavissa tapauksissa ota yhteyttä myös rehuvalvontaan (rehukyselyt@ruokavirasto.fi).

Voiko virheelliseksi epäillystä rehusta lähettää näytteen tutkittavaksi?

Ruokavirasto ei tutki viranomaisvalvontana yksityisten henkilöiden lähettämiä näytteitä. Yksityisen henkilön on mahdollista tutkituttaa laboratorioissa rehuja palveluanalyyseinä omalla kustannuksella. Tutkimusten hintaan vaikuttaa se, mitä rehusta analysoidaan.

Ruokaviraston rehulain nojalla hyväksytyistä laboratorioista voi selvittää tarkempia tietoja hinnoista sekä ohjeita näytteiden käsittelystä ja lähettämisestä. Rehujen laboratoriotutkimusten kustannuksia voi selvittää myös Ruokaviraston laboratorion hinnastosta

Valvontaviranomainen tutkii näytteitä, joita otetaan rehujen myynnin tai valmistuksen yhteydessä. Näytteenottoa tehdään myös ulkomailla valmistetuista rehuista (markkinavalvonta). Kuluttajapalautteet voidaan huomioida markkinavalvonnan suunnittelussa, jos palautteessa annetaan riittävät tiedot valituksen kohteesta: Tuotteen nimi, pakkauskoko, valmistaja tai markkinoija, eränumero tai valmistuspäivä, mitä vikaa tuotteessa epäillään olevan.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022