Go bártida

Go bártida, galgá álgovurrosaččat váldit oktavuođa bálgosii čielggadan dihtii ášši. Seammá láhkái galgá meannudit juos lea gažaldat bálgosa áidungeatnegasvuođas dahje áiddiid bajásdoallamis.

Juos gávnnahat, ahte bohccot leat dagahan boazodoallolágas oaivvilduvvon vahága eanan- dahje vuovdedollui dahje eará báikkis go sámiid ruovttuguovllus šilljoeatnamiidda, váldde dalán oktavuođa bálgosii. Vahátárvvoštallama luohtehahttivuođa dáfus lea dehálaš, ahte almmuhus bálgosii dahkkojuvvo dalán ja ahte vahágii ii guskojuvvo ovdal geahčadeami.

Dávjá oassebealit sáhttet juksat soahpamuša ášši čoavdimis ráđđádallamiin gaskaneaset. Juos áššáiosolaččaid gaskkas ii juksojuvvo oktasaš áddejupmi, ášši sáhttet doalvut boazodoallovahátlávdegotti gieđahallamii.


Bálgosiid ja boazoisidiid oktavuođadieđuid gávnnat Bálgosiid ovttastumi siidduin.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.8.2021