Rehuja koskeva lainsäädäntö

Euroopan unionin ja sitä täydentävän kansallisen rehulainsäädännön tarkoituksena on osaltaan varmistaa elintarviketurvallisuutta.

Rehulain ja sen nojalla annettujen säännösten lisäksi rehuja koskevia säännöksiä on myös eläintautilaissa (76/2021), laissa eläinten sekä eräiden tavaroiden tuontivalvonnasta (2019/1277) ja geenitekniikkalaissa (377/1995) sekä näiden lakien nojalla annetuissa säädöksissä.

Kohdissa EU-lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö on esitetty  keskeinen rehulainsäädäntö.

 

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 19.5.2021