Rehualan toiminnan aloittaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston rehuhygieniaa koskeva asetus (EY) 183/2005 (ns. rehuhygienia-asetus) edellyttää tietyin poikkeuksin kaikilta rehualan toimijoilta rekisteröintiä. Osalta rehualan toimijoista edellytetään rekisteröinnin lisäksi hyväksyntää joko rehuhygienia-asetuksen tai jonkin muun säädöksen perusteella. Hyväksyntävaatimus voi liittyä tiettyihin lisäaineisiin tai niitä sisältäviin tuotteisiin, lääkerehuihin, eläimistä saataviin sivutuotteisiin tai kalajauhon käyttöön elintarviketuotantoeläimille tarkoitettujen eläinten rehujen valmistuksessa.

Rehuhygienia-asetus edellyttää kaikilta rehualan toimijoilta alkutuotantoa lukuun ottamatta vaara-analyysiä ja kriittisten hallintapisteiden järjestelmää (HACCP). Rehualan toimijoita ovat rehutehtaiden lisäksi mm. rehuaineiden valmistajat (esim. myllyt, kasviöljynpuristamot), rehun lisäaineiden valmistajat, kaupan porras, kuljetusliikkeet ja varastointiliikkeet. Ainoastaan lemmikkieläinten rehua myyvän vähittäiskaupan ei tarvitse rekisteröityä rehualan toimijaksi. 

Rehualan toimijan rekisteröinnistä ja hyväksynnästä säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 1263/2020. Rekisteröinti-ilmoitus tulee tehdä Ruokavirastolle vähintään kuukautta ennen toiminnan aloittamista. Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä toimijoilta. Hyväksyntää tulee hakea hyvissä ajoin ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Luettelo rekisteröidyistä ja hyväksytyistä rehualan toimijoista löytyy Ruokaviraston avoin tieto -sivuilta.
Luonnonmukaisesti tuotettujen rehujen valvontajärjestelmään liittymisestä kerrotaan erikseen luomurehujen yhteydessä.

Lisää rekisteröitymisestä ja hyväksyntähakemuksista seuraavissa linkeissä:

Sivu on viimeksi päivitetty 22.9.2023