Rekisteröityminen rehualan alkutuotannon toimijaksi ja ilmoitukset toiminnassa tapahtuneista muutoksista

Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat

tekevät rekisteröinti-ilmoituksen Ruokaviraston lomakkeella F.

Alkutuotannon rekisteröitävät toiminnot ovat

  1. rehun tuotanto (esimerkiksi viljan viljely rehuksi tai säilörehun teko joko tilan omaan käyttöön tai myyntiin, hyönteisten kasvatus rehuksi),
  2. rehun sekoittaminen, esimerkiksi ape- ja liemirehun, tilan omaan tarpeeseen käyttämättä lisäaineita tai esiseoksia muuten kuin täydennysrehujen sisältäminä ja
  3. kotoisten rehujen ja/tai ostorehujen käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokintaan.

Säilörehun säilöntäaineet ovat myös rehun lisäaineita tai niiden seoksia eli esiseoksia, mutta niiden käyttäminen lasketaan kuuluvaksi rehun alkutuotantoon.

Edellä mainittuja toimintoja harjoittavien tuottajien on noudatettava rehuhygienia-asetuksen liitteen I säännöksiä, jotka liittyvät hygieniaan ja tietojen kirjaamiseen. Lisäksi tuottajien on noudatettava rehuhygienia-asetuksen liitteessä III esitettyjä tuotantoeläinten ruokinnassa käytettäviä hyviä toimintatapoja, jotka liittyvät turvallisen laiduntamisen järjestämiseen, eläinsuojien ja ruokintalaitteiden puhtauteen, rehun varastointiin ja jakeluun, juomaveden ja vesiviljelyssä käytetyn veden laatuun sekä henkilöstön pätevyyteen. Vaatimukset koskevat myös rehujen kuljetusta, varastointia ja käsittelyä tuotantopaikalla sekä alkutuotteiden kuljetusta tuotantopaikalta vastaanottajalle, esimerkiksi toiselle maatilalla tai rehutehtaaseen.

Rekisteröinnin suorittaa toimivaltaisena viranomaisena Ruokavirasto. Rekisteröityminen on toiminnan edellytys rehua tuottaville, sekoittaville ja/tai käyttäville tai varastoiville viljelijöille, kotieläintuottajille ja kalankasvattajille. Rehujen käyttäjien on varmistuttava siitä, että rehut on hankittu rekisteröidyiltä toimijoilta. Rekisteröinti tehdään kertaluontoisesti. Rehualan alkutuotannossa tapahtuvista pysyvistä muutoksista, kuten sukupolvenvaihdoksesta tai toiminnan muutoksesta, tulee ilmoittaa Ruokavirastolle kirjallisesti (lomake F).

Rehualan alkutuotannon toimijaksi rekisteröityminen ja muutokset rekisteriin ovat maksuttomia.

Rekisteröintivelvollisuutta ei kuitenkaan ole tiloilla, joilla

  • ruokitaan ainoastaan turkiseläimiä tai muita ei elintarvikeketjuun päätyviä eläimiä (esim. harrastus- ja kilpahevoset),
  • rehu käytetään tilan omien eläinten ruokintaan ja näistä eläimistä saadut elintarvikkeet käytetään yksinomaan omalla tilalla,
  • rehua tuotetaan vuosittain korkeintaan 3 ha:n viljelyalalla ja jotka toimittavat kaiken tältä alalta saamansa rehun paikalliselle maatilalle tai vastaavalle toimijalle siellä käytettäväksi.
     

Lisätietoja muun yritystoiminnan luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä Suomi.fi -sivustolta (https://www.suomi.fi/yritykselle).

Takaisin sivulle 'Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat'

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2024