Tuontirehujen salmonellatutkimukset

Sisämarkkinakauppa

Rehualan toimijoilla on velvoite tutkia sisämarkkinoilta tuotavia erityisen riskialttiita kasviperäisiä rehuja salmonellan varalta osana omaa laadunvarmistustaan, riskiperusteisen laadunvarmistussuunnitelmansa mukaisesti. Rehuerästä tutkitaan yksi näyte rehuerän kutakin alkavaa 50 000 kg kohden tai yksi näyte kutakin 25 000 kg kohden kun rehua toimitetaan suoraan tilalle. Näytteen tulee olla edustava ja näytteenottajalla tulee olla riittävä asiantuntemus (Ohje REHU 12817).

Sisämarkkinoilta tuotavia rehueriä tutkitaan pistokoeluonteisesti myös virallisena valvontana.

Tuonti

Rehujen tuonnin yhteydessä (tuonti/ alkuperä muualta kuin EU:sta, Norjasta, Islannista tai Liechtensteinista) erityisen riskialttiit kasviperäiset rehut tutkitaan salmonellan varalta virallisena valvontana. Pistokoeluonteisesti tutkiaan myös muita rehueriä ennen niiden markkinoille saattamista. Näytteet tutkitaan joko Ruokaviraston rehumikrobiologian laboratoriossa tai viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyissä laboratoriossa (9 kpl).

Tarkempia ohjeita viranomaisnäytteisiin liittyvistä menettelyistä on annettu ohjeessa REHU 12807 ja tuontieräkohtaisesta näytteenotosta viranomaisnäytteenotto-ohjeessa REHU 12817.

Lisätietoja:

Sivu on viimeksi päivitetty 17.1.2023