Eläinvalkuaisen rehukäyttö (ns. TSE-asetus)

Kotieläintuottajat ja kalankasvattajat

Eläinvalkuaisen rehukäyttöä säädellään ns. TSE asetuksessa (EY/999/2001 ja muutokset), jonka mukaan eläinperäisen valkuaisen käyttö elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa on kielletty joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Muita elintarviketuotantoeläimiä kuin märehtijöitä saa ruokkia maito- ja munatuotteilla, kollageenilla ja gelatiinilla sekä muiden kuin märehtijöiden osista tai märehtijöiden vuodista ja nahoista saaduilla hydrolysoiduilla proteiineilla. Märehtijöitä saa ruokkia maito- ja munatuotteilla, muista kuin märehtijöistä saadulla kollageenilla ja gelatiinilla sekä muiden kuin märehtijöiden osista tai märehtijöiden vuodista ja nahoista saaduilla hydrolysoiduilla proteiineilla.

Ruokintakiellosta poikkeuksena asetuksen liitteessä IV säädetään, että kalajauhoa, eläinperäisiä di- ja trikalsiumfosfaatteja, ja muista eläimistä kuin märehtijöistä saatuja verituotteita voidaan käyttää muiden elintarviketuotantoeläinten kuin märehtijöiden ruokinnassa. Kalajauhoa voidaan käyttää myös vieroittamattomille märehtijöille tarkoitetussa kaupallisessa juottorehussa.  Lisäksi hyönteisistä saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö sikojen ja siipikarjan ruokinnassa on sallittua, samoin kuin sioista saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö siipikarjan ruokinnassa ja siipikarjasta saadun käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö sikojen ruokinnassa. Vesiviljelyeläinten ruokinnassa myös muista kuin märehtijöistä saatu käsitelty eläinvalkuainen (”sika/siipikarjajauho”, verijauho tai ”hyönteisistä saatu valkuaisjauho”) on sallittu.

Edellä mainittuja eläinperäisiä valkuaisrehuja, maito- ja munatuotteita lukuun ottamatta (maitotuotteiden rehukäyttö), elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa käyttävien toimijan tulee rekisteröityä tai hakea hyväksyntää Ruokavirastosta lomakkeella I. Lisäksi, mikäli tilalla käytetään kalajauhoa sisältävää juottorehua, tulee tilan ilmoittaa sen käytöstä lomakkeella I. Rekisteröitymistä ja hyväksyntää koskevat vaatimukset koskevat myös käsiteltyjä eläinvalkuaisia sisältäviä täysrehuja käyttäviä ja varastoivia toimijoita soveltuvin osin. Vaatimukset liittyvät ”hullun lehmän-”- ja muiden TSE-tautien ehkäisyyn ja valvontaan.

Rekisteröintiä edellytetään toimijoilta, jotka käyttävät käsiteltyä eläinvalkuaista sisältäviä rehuseoksia omien tilaseosten valmistuksessa ja niillä on vain sellaisia eläinlajeja, joiden ruokinnassa ko. eläinvalkuainen on sallittu. Käytettävän rehuseoksen raakavalkuaispitoisuuden tulee olla alle 50 %.

Hyväksynnän piiriin kuuluvat ne toimijat, jotka käyttävät eläinten ruokinnassa edellä mainittuja eläinvalkuaisia (maito- ja munatuotteita lukuun ottamatta) sellaisenaan tai rehuseoksia, joissa on yli 50 % raakavalkuaista tilaseosten valmistuksessa. Lisäksi hyväksyntää edellytetään toimijoilta, jotka käyttävät em. tuotteita sisältäviä rehuseoksia (täydennys- tai täysrehut) tilaseosten valmistuksessa tai ruokinnassa tai varastoivat niitä ja joilla on sellaisia eläinlajeja, joiden ruokinnassa ko. käsitelty eläinvalkuainen ei ole sallittu. Hyväksynnän edellytyksenä on, että edellä mainittuja eläinvalkuaisia sisältävien rehujen ja niiden eläinten rehujen, joiden ruokinnassa ko. eläinvalkuainen ei ole sallittu, valmistustilat, kuljetus, varastot ja säilytys sekä jakelujärjestelmien ovat erilliset. Näin estetään rehujen syöttäminen eläinlajeille, joille niitä ei ole tarkoitettu.

Kiellettyä on käyttää tilaseosten valmistuksessa sellaisenaan eläinvalkuaista, jota ei ole sallittu jollekin tilan eläinlajeista. Esim. kalajauhoa ei saa käyttää sellaisenaan tiloilla, joilla on märehtijöitä ja esim. ”sikajauhoa” ei saa käyttää sellaisenaan tiloilla, joilla on sikoja.

Jos tila valmistaa ja myy rehuseoksia, jotka sisältävät kalajauhoa, muista kuin märehtijöistä saatuja verituotteita tai käsiteltyä eläinvalkuaista tai eläinperäistä di- tai trikalsiumfosfaattia, tulee tilan hakea hyväksyntää lomakkeella E (käsitellyn eläinvalkuaisen käyttö rehun valmistuksessa).

Takaisin sivulle 'Viljelijät, kotieläintuottajat ja kalankasvattajat'

Sivu on viimeksi päivitetty 19.10.2021