Rehujen merkinnät

Rehuissa on oltava merkinnät niiden käyttötarkoituksesta, tyypistä, määrästä, koostumuksesta, ominaisuuksista ja merkinnöistä vastaavasta toimijasta. Pakollisten merkintätietojen on oltava kokonaisuudessaan näkyvästi, selvästi ja pysyvästi pakkauksessa tai säiliössä tai niihin kiinnitetyssä etiketissä. Pakolliset merkinnät voivat olla myös rehun saateasiakirjassa. Jos tuotetta myydään irrallisena, on etiketti annettava ostajalle erillisenä. Merkitsemättömiä rehupakkauksia, kuten säkkejä, ei tule hankkia eikä käyttää.

Merkinnät on tehtävä suomen- ja ruotsinkielellä, ja niiden on oltava selvästi näkyvillä ja helposti luettavissa. Suomessa valmistetussa rehuseoksessa, jota myydään vain yksikielisessä kunnassa, voidaan kuitenkin käyttää kyseisen kunnan kielellä olevia yksikielisiä merkintöjä. Vietäessä rehuseoksia Euroopan unionin alueelle merkinnät on tehtävä vähintään yhdellä määrämaan virallisista kielistä.

Ruokaviraston julkaisemassa merkintäoppaassa esitetään lainsäädännön vaatimukset sekä annetaan esimerkkejä merkinnöistä ja väittämistä.

Lue lisää:

Rehujen merkintäopas

Tietoa lemmikkieläinten ruoista ja pakkausmerkinnöistä lemmikkien omistajille

Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2024