Olipa sinulla 5 tai 5000 lintua – pidä rekisteritietosi ajan tasalla Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä

30. huhtikuuta 2024

EPRn kuva.PNG

Olipa sinulla 5 tai 5000 lintua – pidä rekisteritietosi ajan tasalla Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterissä

Lintuinfluenssa ei katso lintujen määrää, vaan voi iskeä yhtä lailla ammattimaisesti siipikarjaa pitävien pitopaikkaan, kuin harrastemaisesti siipikarjaa pitävien pitopaikkaan. Jos lintuinfluenssaa tai muuta tarttuvaa eläintautia havaitaan, on tärkeää kartoittaa missä tautia on havaittu ja minne sen on riski levitä. Kartoittamisessa keskeisenä apuna toimii Ruokaviraston Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteri.

EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan jokaisen, joka pitää siipikarjaa ja tiettyjä vankeudessa pidettäviä lintuja, tulee rekisteröidä eläinten pitopaikka ennen eläinten pidon aloittamista. Pitopaikka tulee rekisteröidä, vaikka eläinten pito olisi harrastemaista, pienimuotoista tai väliaikaista, esimerkiksi kesäkanojen pitoa. Pitopaikat rekisteröidään Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Rekisteri-ilmoitus koostuu pitopaikkailmoituksesta (missä pitopaikka sijaitsee) ja eläintenpitoilmoituksista (mitä eläimiä pitopaikassa on ja missä tarkoituksessa). Ilmoitukset voi tehdä itse sähköisesti osoitteessa epr.ruokavirasto.fi. Vaihtoehtoisesti ilmoitukset voi tehdä lomakkeilla oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maaseutuelinkeinoviranomaisten yhteystiedot löydät täältä. Ja lomakkeet löydät täältä. Maaseutuelinkeinoviranomaiselta voi pyytää käyttöopastusta rekisteri-ilmoitusten tekoon.

On myös tärkeää, että jokainen pitää omat rekisteritietonsa ajan tasalla. Jos eläintenpito- tai pitopaikkatietoihisi tulee muutoksia, esimerkiksi pidettävä eläinlaji vaihtuu, otat uusia eläimiä, eläintenpitotoiminnassasi on tauko tai lopetat sen kokonaan, tulee sinun ilmoittaa näistä rekisteriin 30 päivän kuluessa muutoksesta.  Muistathan siis käydä tarkistamassa, että olet rekisteröinyt pitopaikkasi asianmukaisesti ja rekisteritietosi ovat ajan tasalla, eikä niissä ole puutteita. Varmista rekisteritiedoistasi, että pitopaikkasi sijainti on siellä missä eläimiä pidetään, eikä virheellisesti esimerkiksi kotiosoitteessa. Jokaisesta eri eläinlajista tulee tehdä oma eläintenpitoilmoitus pitopaikkaan. Varmista, että kaikista tarvittavista eläinlajeista on tehty eläintenpitoilmoitus, tuotantomuoto on ilmoitettu oikein ja eläinmäärä vastaa todellista eläinmäärää. Jos taas olet lopettanut siipikarjan pidon, tarkista, että eläintenpitoilmoitus on lopetettu ja jos et pidä eläimiä enää ollenkaan, tulee myös pitopaikka lopettaa rekisteristä. Kun rekisteritiedot ovat ajan tasalla eikä rekisterissä roiku ”haamupitopaikkoja” nopeuttaa se viranomaisten eläintautien torjuntatyötä.

Jos eläinten merkitsemis- ja rekisteröintisäädösten noudattamisessa havaitaan laiminlyöntejä, viranomainen puuttuu tilanteeseen ja varmistaa, että epäkohdat korjataan. Laiminlyönneistä voidaan myös määrätä seuraamusmaksu. Lisätietoa valvonnasta. 

Lisätietoa siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tunnistamisen ja rekisteröinnin vaatimuksista löytyy Ruokaviraston nettisivuilta. Nettisivulla on kerrottu enemmän esimerkiksi jokaista pitopaikkaa koskevasta kirjanpitovaatimuksesta.