Tiedote: Elintarvikemarkkinavaltuutettu antaa suosituksen sopimusten päättämisestä

2.9.2021

Irtisanomisehdot on syytä kirjata tuotantosopimukseen

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on antanut suosituksen sopimusten päättämisestä.

Elintarvikealalla on esiintynyt erimielisyyksiä maataloustuottajien ja ostajien välillä tuotantosopimusten päättämisestä. Niissä on ollut kyse pitkäaikaisten sopimusten irtisanomisesta. Nyt julkaistu suositus ohjaa elintarvikeketjun toimijoita, kun sopimuksista neuvotellaan. Lisäksi suositus selkeyttää toimintatapoja ja sen avulla voidaan välttää ongelmia sopimusten irtisanomis- tai purkutilanteissa.

Suosituksen mukaan sopimuksen päättämisehdot tulee aina kirjata sopimukseen, sillä suullisten sitoumusten sisältö voi jäädä epäselväksi ja sisältöä on vaikea näyttää toteen. Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen pitää sisällyttää ainakin sopimuksen irtisanomisaika, jotta osapuolet ehtivät sopeutua muuttuviin olosuhteisiin, jos sopimus irtisanotaan. Lisäksi sekä sopimuksen irtisanomisesta että purkamisesta tulisi ilmoittaa kirjallisesti.

”Varaudu tilanteisiin, joita voi tulla vastaan, jos ostaja päättää sopimuksen. Onko esimerkiksi irtisanomisaika sellainen, että sen aikana on mahdollista sopeuttaa toiminta uuteen tilanteeseen? On hyvä muistaa, että sovittua irtisanomisaikaa on noudatettava”, sanoo elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg.

Suosituksessa kerrataan myös muita sopimuksen tekohetkellä huomioitavia perusasioita. Suositus palveleekin muistilistana asioista, jotka alan toimijoiden tulee pitää mielessä sopimusta tehtäessä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on parantaa elintarvikeketjun toimivuutta. Suositusten tarkoituksena on tukea elintarvikeketjun toimijoita hyvien kauppatapojen tunnistamisessa ja noudattamisessa.


Tiedote: Elintarvikemarkkinavaltuutetun suositus sopimusten päättämisestä 2.9.2021 (PDF)