Elintarvikemarkkinavaltuutettu tutustui Pohjanmaan ELY-keskuksen vieraana ennakkoluulottomiin elintarvikealan yrityksiin

9.6.2021

Valtuutettu vieraili 1.—3.6 Pohjanmaan ELY-keskuksessa sekä paikallisien toimijoiden luona heidän vieraanaan. Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja Timo Saari sekä maaseutuyksikön päällikkö Karin Kainlauri esittelivät keskuksen sekä maaseutuyksikön toimintaa Pohjanmaalla. ELY-keskuksen maaseutuyksikkö järjesti valtuutetulle tutustumiskierroksen Pohjanmaan alkutuotantoon ja -tuottajiin. Vierailukohteita oli yhteensä kahdeksan, eli tutustumaan pääsi monipuolisesti vihannestuotannosta eläimiin sekä marjatuotantoon. Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimiston väen mukana kohteita kiersivät myös muita ELY-keskuksen maaseutuyksikön työntekijöitä sekä yhtenä päivänä mukana oli myös Pohjanmaan ruotsalaisen tuottajaliiton (Österbottens Svenska Producentförbund r.f.) toiminnanjohtaja Johanna Smith.

Valtuutettu tutustui Caraway Finlandin toimipisteeseen Närpiössä. Caraway Finland on Pohjanmaalla toimiva kuminan tuottaja. Suomessa on lämpötilojen, pitkän talvikauden ja valoisien kesien ansiosta erinomainen kasvuympäristö kuminalle. Suomessa tuotetaankin n. 28% koko maailman kuminantuotannosta ja lähes kaikki suomalainen kumina myydään vientituotteina ulkomaille.

Henkilöitä seisomassa hallissa.

Valtuutettu tutustui monipuolisesti vihannesten kasvatukseen ja tuotantoon. SIGGPAC:illa valtuutettu pääsi tutustumaan kurkkujen viljelemiseen kasvihuoneissa. Kurkkuja kerätään n. 300 000 kappaletta päivittäin. SIGGPAC:illa viljellään kurkkuja ympärivuotisesti keinovalojen avulla. Valtuutettu vieraili myös Närpiön Vihanneksen pakkaamossa, jossa tutustuimme vihannesten pakkaamiseen ja näimme kuinka robotit tekevät jo osan ihmisten työstä. Kuvasta kuitenkin näkee, että robottikin tarvitsee vielä apua ihmiseltä. Oskun Perunamaalla tutustuttiin pohjalaisten perunoiden tuotantoon ja pakkaamiseen. Oskun Perunamaa on osuuskunta, joka huolehtii jäsentensä tuottamien perunoiden pakkaamisesta ja markkinoinnista. Perunoita myydään ympäri Suomea sekä viedään ulkomaille.

Henkilöitä kasvihuoneessa katsomassa kurkkujen kasvatusta.

Robotti pakkaamassa tomaatteja.

Perunoita lajittelukoneessa.

Kasvihuonevihannesten tuotannon lisäksi valtuutettu pääsi tutustumaan sulvalaisella FinneFarmin tilalla myös vihannesten avomaatuotantoon. Valtuutettu tutustui FinneFarmin toimintaan, missä on erikoistuttu avomaavihannesviljelyyn. Avomaalla kasvatetaan tavallisia vihanneksia, kuten porkkanaa sekä erilaisia salaatteja ja sipuleita. Sääolosuhteilla on suurempi merkitys vihannesten kasvussa, koska kasvuolosuhteita, kuten valon ja veden määrää, ei pysty kontrolloimaan samaan tapaan kuin kasvihuoneissa.

Henkilöitä pellolla kuuntelemassa miehen puhetta.

Pohjanmaan vierailulla valtuutettu pääsi tutustumaan myös kahteen eläintilaan. Molemmat eläintilat olivat omalla tavallaan erikoisuuksia. Vierailu Hemmanet kalkkunatilalla oli mielenkiintoinen toimijan ainutlaatuisen konseptin takia. Hemmanetin kalkkunoita kasvatetaan laitumella. Tilan yrittäjä Kristian Bengts kertoi, kuinka kalkkunoiden laiduntaminen käytännössä tapahtuu ja se vaikuttaa kalkkunoiden hyvinvointiin. Toinen eläintila, johon valtuutettu pääsi tutustumaan, oli WestFarm. WestFarm on emakkosikala, joka on Suomen ja todennäköisesti myös maailman ensimmäinen emakkosikala, missä ruokinnassa ei käytetä ollenkaan soijaa. Westfarmilla valtuutettu pääsi tutustumaan vastasyntyneisiin sekä viisiviikkoisiin possuihin.

Henkilöitä seisomassa hallirakennuksen edessä.

Pieniä porsaita vierekkäin.

Viimeisenä valtuutettu pääsi vierailemaan Finnish SuperBerries marja-aronian tuotantoon. Niin kuin kuminan tuotannossakin, niin marja-aroniakin hyötyy Suomen luonnonolosuhteista. Marjat saavat mehukkuuteensa puhtaasta sade- ja pohjavedestä, jota Suomessa on runsain mitoin. Pitkän talven aikana kasvit lepäävät ja keräävät voimia uuteen kasvukauteen.Henkilöitä marjapensaan ympärillä.

Vierailun aikana valtuutettu pääsi tutustumaan alan toimijoihin eri puolilla Pohjanmaata sekä sai runsaasti tietoa pohjalaisten alkutuotanto- ja elintarviketeollisuuden monipuolisuudesta ja innovatiivisuudesta. Keskusteluja valtuutetun ja elinkeinonharjoittajien välillä jatketaan tulevaisuudessa entistä tiiviimmin.

-Vierailujen aikana olen käynyt hyvin mielenkiintoisia keskusteluja alan erilaisten toimijoiden kanssa. Minua on yllättänyt erityisesti se, kuinka monipuolista toimintaa elintarvikeketjun eri puolilta Pohjanmaalta löytyy sekä se, kuinka mielellään toimijat ovat keskustelleet valtuutetun kanssa. Moni keskusteluissa noussut asia on sellainen, jota voidaan jatkaa yhdessä ketjun muiden osapuolten kanssa, ja etsiä ratkaisuja yhdessä, kertoo elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg

Vierailun aikana nousi esiin, että Pohjanmaalla maa- ja elintarviketaloudessa toimitaan varsin ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti. Tuotteiden vienti on toimijoille arkipäivää ja muutama yritys keskittyy toiminnassaan lähes yksinomaan vientiin. Myös kuluttajien näkemyksiä ja toiveita huomioidaan pohjalaisissa yrityksissä erinomaisen hyvin. Kuluttajien toiveita kuunnellaan herkällä korvalla ja tuotevalikoimaa muokataan jatkuvasti vastaamaan heidän toiveitaan kaikissa tuotantosuunnissa. Myös suomalaisen luonnon ja kasvuolosuhteiden erityispiirteitä hyödynnetään tuotannossa. Lisäksi on mainittava ennakkoluuloton ote toiminnassa. Vaikka maa- ja elintarviketalouden toimintaympäristö tarjoaa alalle haasteita, niitä ei Pohjanmaalla pidetä esteinä, vaan niihin etsitään ratkaisut ja kehitytään yhtä paremmiksi omassa toiminnassaan.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on pyrkinyt tutustumaan sidosryhmiin aktiivisesti toimikautensa aikana. Covid-19 on vaikeuttanut vierailuiden toteutumista, mutta vierailu Pohjanmaalle saatiin suoritettua koronaturvallisesti. Vierailuilla ja tutustumiskierroksilla pyritään luomaan suhteita sidosryhmien jäseniin sekä kasvattamaan keskinäistä luottamusta valtuutetun ja elintarvikeketjun välillä.

Kiitos Pohjanmaan ELY-keskukselle vierailusta ja järjestelyistä päästä tutustumaan alkutuotantoon ympäri Pohjanmaata. Kokemus ja verkostoituminen oli erityisen antoisaa ja mielenkiintoista.