Elintarvikelisäaineryhmät

Lisäaineet tulee ilmoittaa elintarvikkeen ainesosaluettelossa ryhmänimellä, jota täydennetään lisäaineen nimellä tai E-koodilla. Ryhmänimi ilmaisee, miksi lisäainetta on elintarvikkeen valmistuksessa pääasiallisesti käytetty. Yksittäisellä lisäaineella voi olla monenlaisia vaikutuksia, ja se voi siten kuulua eri ryhmiin eri elintarvikkeissa. Lisäaineryhmien määritelmät on annettu lisäaineasetuksessa (EY) N:o 1333/2008.

Lisäaineryhmät ja niiden määritelmät

Arominvahventeet ovat aineita, jotka vahvistavat elintarvikkeen omaa makua ja/tai tuoksua.

Emulgointiaineet ovat aineita, jotka mahdollistavat tai säilyttävät elintarvikkeessa kahden tai useamman toisiinsa sekoittumattoman olomuodon, kuten öljyn ja veden tasaisen seoksen.  

Hapettumisenestoaineet ovat aineita, jotka pidentävät elintarvikkeiden säilyvyyttä suojaamalla niitä hapettumisen aiheuttamalta pilaantumiselta, kuten rasvan härskiintymiseltä ja värinmuutoksilta.

Hapot ovat aineita, jotka lisäävät elintarvikkeen happamuutta ja/tai antavat siihen happaman maun.

Happamuudensäätöaineet ovat aineita, jotka muuttavat tai säätelevät elintarvikkeen happamuutta tai emäksisyyttä.

Hyytelöimisaineet ovat aineita, jotka antavat elintarvikkeelle hyytelömäisen rakenteen.

Jauhon käsittelyaineet ovat muita aineita kuin emulgointiaineita, jotka lisätään jauhoon tai taikinaan sen leivontaominaisuuksien parantamiseksi.

Kantaja-aineet ovat aineita, joita käytetään liuottamaan, laimentamaan, hajottamaan tai muutoin fysikaalisesti muuttamaan elintarvikelisäainetta, -aromia tai -entsyymiä, ravintoainetta ja/tai muuta elintarvikkeeseen ravitsemuksellisia tai fysiologisia vaikutuksia varten lisättyä ainetta.  

Kiillotusaineet (mukaan luettuina voiteluaineet) ovat aineita, jotka elintarvikkeen ulkopintaan käytettyinä jättävät kiiltävän pinnan tai muodostavat suojakerroksen.

Kiinteyttämisaineet ovat aineita, jotka tekevät hedelmän tai kasviksen solukon kiinteäksi tai rapeaksi tai säilyttävät sen sellaisena tai jotka yhdessä hyytelöimisaineiden kanssa muodostavat tai vahvistavat hyytelörakennetta.

Kompleksinmuodostajat ovat aineita, jotka muodostavat kemiallisia yhdisteitä metalli-ionien kanssa.

Kontrastin lisääjät ovat aineita, jotka hedelmien tai kasvisten pinnalla käytettyinä esimerkiksi laserkäsittelystä johtuvan depigmentoinnin seurauksena lisäävät kontrastia näiden osien ja muun pinnan välillä reagoimalla tiettyjen päällysketosta vapautuvien ainesosien kanssa. Tätä vaikutusta voidaan käyttää hedelmien tai kasvisten merkitsemisessä.

Kosteudensäilyttäjät ovat aineita, jotka estävät elintarvikkeita kuivumasta kosteuspitoisuudeltaan alhaisen ympäröivän ilman vaikutuksesta tai edistävät jauheen liukenemista nesteeseen.

Makeutusaineet ovat aineita, joita käytetään antamaan makeaa makua elintarvikkeisiin tai pöytämakeuttajiin. 

Muunnetut tärkkelykset ovat aineita, joita saadaan yhdellä tai useammalla kemiallisella käsittelyllä syötävistä tärkkelyksistä, joita on voitu käsitellä fysikaalisilla tai entsymaattisilla menetelmillä ja joita on voitu ohentaa tai valkaista happo- tai emäskäsittelyllä. 

Nostatusaineet ovat aineita tai seoksia, jotka vapauttavat kaasuja ja siten lisäävät taikinan tai seoksen tilavuutta.

Paakkuuntumisenestoaineet ovat aineita, jotka vähentävät elintarvikkeen yksittäisten hiukkasten taipumusta tarttua toisiinsa.

Pakkauskaasut ovat muita kaasuja kuin ilmaa, jotka lisätään pakkaukseen ennen elintarvikkeen sijoittamista siihen, pakattaessa tai sen jälkeen.

Ponneaineet ovat muita kaasuja kuin ilmaa, jotka työntävät elintarvikkeen ulos pakkauksesta. 

Sakeuttamisaineet ovat aineita, jotka lisäävät elintarvikkeen jähmeyttä.

Sulatesuolat ovat aineita, jotka muuttavat juuston proteiineja sellaiseen muotoon, että ne aikaansaavat rasvan ja muiden ainesosien tasaisen jakautumisen. 

Stabilointiaineet ovat aineita, jotka mahdollistavat elintarvikkeen fysikaalis-kemiallisen tilan ylläpitämisen. Aineita, jotka mahdollistavat kahden tai useamman toisiinsa sekoittumattoman ainesosan tasaisen seoksen säilymisen elintarvikkeessa. Stabiloivat, säilyttävät tai vahvistavat elintarvikkeen omaa väriä. 

Säilöntäaineet ovat aineita, jotka pidentävät elintarvikkeiden säilyvyyttä suojaamalla niitä mikro-organismien aiheuttamalta pilaantumiselta ja/tai patogeenisten mikro-organismien kasvulta.

Täyteaineet ovat aineita, jotka vaikuttavat elintarvikkeen tilavuuteen vaikuttamatta olennaisesti sen energia-arvoon.

Vaahdonestoaineet ovat aineita, jotka estävät tai vähentävät vaahdonmuodostusta.

Vaahdotusaineet ovat aineita, jotka mahdollistavat kaasumaisen olomuodon tasaisen jakautumisen kiinteässä tai nestemäisessä elintarvikkeessa.

Väriaineet ovat aineita, jotka lisäävät tai antavat uudelleen väriä elintarvikkeeseen. Kyseessä voivat olla elintarvikkeen omat luontaiset ainesosat tai muista luontaisista lähteistä olevat aineet, joita ei tavanomaisesti sellaisenaan käytetä elintarvikkeina tai elintarvikkeille ominaisina ainesosina. Asetuksessa (EY) 1333/2008 tarkoitettuja väriaineita ovat myös elintarvikkeista ja muista luontaisista syötävistä ainesosista selektiivisesti uuttamalla saadut valmisteet, joiden uuttamisessa pigmentit erotetaan ravinto- ja aromiaineista.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023