Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena on kielletty

Titaanidioksidia (E 171) sisältäviä elintarvikkeita ei ole saanut saattaa markkinoille 7.8.2022 jälkeen. Tähän päivämäärään mennessä markkinoille saatettuja elintarvikkeita voidaan pitää kaupan niiden vähimmäissäilyvyysajan päättymiseen tai ”viimeiseen käyttöpäivään” asti. Titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kiellettiin komission asetuksella (EU) 2022/63.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) julkaisi 6.5.2021 pitkään työn alla olleen arvion titaanidioksidin turvallisuudesta elintarvikelisäaineena. EFSA totesi lausunnossaan, että se ei voi poissulkea, ettei titaanidioksidilla (E 171) voisi olla genotoksisia vaikutuksia elintarvikelisäaineena käytettynä. Näin ollen titaanidioksidin käyttö elintarvikelisäaineena kiellettiin.

EFSA arvioi titaanidioksidin turvallisuuden jo vuonna 2016 osana EU:n elintarvikelisäaineiden uudelleenarviointiohjelmaa. EFSA ei pystynyt tuolloin asettamaan aineelle turvallista ylintä päivittäistä saantirajaa (ADI), mutta totesi, ettei aineesta nautittuna ole terveysvaaraa. Vuonna 2019 EFSA julkaisi tieteellisen raportin titaanidioksidin osittaisesta nanomuotoisuudesta.

Toukokuussa 2021 julkaistussa arviossa EFSA kävi läpi lähes 10 000 tutkimusta ja käytti ensimmäistä kertaa erityisesti nanoteknologialla valmistetuille aineille tarkoitettua menetelmällistä ohjeistusta.

Titaanidioksidi (TiO2) on inertti, valkoinen laajasti käytetty jauhemainen yhdiste. Titaanidioksidia on saanut käyttää muuan muassa makeisissa, leivonnaisissa ja kastikkeissa valkoisena elintarvikeväriaineena sekä sameuden aikaansaajana. Titaanidioksidi sisältää luontaisesti nanoluokan kokoisia partikkeleita. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023