Elintarvikeparanteiden ohjeet ja oppaat

Valvontaohje

Ruokavirasto on laatinut elintarvikeparanteisiin liittyvän valvonnan avuksi valvontaohjeen. Se on tarkoitettu sekä elintarvikevalvontaviranomaisten että elintarvikealan toimijoiden käyttöön.

Ohje koostuu kuudesta osiosta

  • Johdanto elintarvikeparanteisiin
  • Lisäaineita, aromeja ja entsyymejä koskevat säännöt
  • Lainsäädäntö
  • Elintarvikealan toimijan vastuu
  • Viranomaisvalvonta
  • Liite: Oivassa tarkastettavia asioita vastaavat lainsäädännön kohdat

Linkki ohjeeseen Elintarvikeparanteiden valvontaohje.

Komission ohjeet

EU-komissio on julkaissut seuraavat englanninkieliset ohjeet: 

Lisäaineasetuksen (EY) N:o 1333/2008 elintarvikeryhmien yksityiskohtaisemmat kuvaukset

Sivu on viimeksi päivitetty 28.9.2023