B6-vitamiinin UL-arvo puolittui – korkeita pitoisuuksia sisältäviin ravintolisiin varoitusmerkintä

20. marraskuuta 2023

Elintarviketurvallisuusviranomainen EFSAn lausunnon mukaan B6-vitamiinin UL-arvoa lasketaan aikaisemmasta 25 mg:sta 12 mg:aan. UL-arvon ylittävät päiväannokset B6-vitamiinia voivat pitkäaikaisessa käytössä aiheuttaa perifeeristä neuropatiaa eli ääreishermostossa havaittavia toimintahäiriöitä ja/tai patologisia muutoksia.

UL-arvot kertovat, kuinka paljon vitamiinia tai kivennäisainetta voidaan kokonaisuudessaan saada ruokavaliosta päivittäin ilman turvallisuusriskiä. UL-arvoja käytetään pohjana vitamiinien ja kivennäisaineiden tulevien enimmäismäärien asettamisessa EU:ssa.

Korkeita pitoisuuksia B6-vitamiinia sisältäviin ravintolisiin varoitusmerkintä

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira linjasi vuonna 2007, että ravintolisien, joista saatava B6-vitamiinin vuorokausiannos ylittää UL-arvon, pakkausmerkintöihin on lisättävä varoitusmerkintä.

Ruokavirasto katsoo, että päivitetyn UL-arvon myötä myös aikaisempaa linjausta ja varoitusmerkintää on muutettava. Ravintolisien, joista saatava B6-vitamiinin vuorokausiannos ylittää UL-arvon, pakkausmerkintöihin ja etämyynnissä annettaviin tietoihin on lisättävä seuraava varoitusmerkintä:

”B6-vitamiinin turvallisen päiväsaannin yläraja on 12 mg. Tästä tuotteesta saatava B6-vitamiinin määrä vuorokausiannoksessa (x mg) ylittää tämän määrän. Ei pitkäaikaiseen käyttöön.”

Ruokavirasto suosittelee kuitenkin varovaisuusperiaatteeseen nojaten, että B6-vitamiinin määrä ravintolisän vuorokausiannoksessa lasketaan vähintään tasolle 12 mg. Lisäksi pyydetään huomioimaan, että vitamiinien ja kivennäisaineiden enimmäismääriä asetettaessa B6-vitamiinille asetettava raja on todennäköisimmin alle 12 mg, jolloin viimeistään 12 mg ja yli B6-vitamiinia vuorokausiannoksessa sisältävien ravintolisien koostumusta tulee muuttaa.

Ruokavirasto katsoo, että varoitusmerkintä on tehtävä etämyynnissä annettaviin tietoihin viipymättä ja ravintolisän pakkaukseen seuraavaan pakkauserään tai viimeistään 6 kuukauden kuluessa. Jos ravintolisän koostumusta muutetaan, on tästä tehtävä ilmoitus Ruokavirastoon (ilmoitus ravintolisän koostumuksen muuttumisesta).

Lisätietoa