Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset- ohje toimijoille on päivitetty

23. tammikuuta 2024

Elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset - ohjeen päivitys on julkaistu täällä. 

Tärkeimmät muutokset edelliseen versioon:

  • ohjeen rakennetta muutettu
  • trendiseurantaa koskevaa kappaletta on laajennettu
  • muutettu trendiseurannan vaatimuksia vähittäiskaupassa ja kaksiportaista menetelmää käytettäessä
  • säilyvyystutkimuskappaletta täydennetty
  • histamiininäytteenottovaatimuksia muutettu (liite 2 ja 6)

Ohjeen ruotsinkielinen versio julkaistaan alkuvuoden 2024 aikana.

Lausuntokierroksen aikana saatiin arvokkaita kommentteja vähittäiskauppaa koskevaan näytteenottoon, toiminta - ja kokoluokkien käyttökelpoisuuteen sekä riskiluokkien käyttöön näytteenoton tiheyttä määritettäessä (liite 9). Liitteen 9 kehittämistä jatketaan saatujen kommenttien pohjalta keväällä 2024.

Lisätietoja Riina Tolvanen, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi