Mikkelin laajan ruokamyrkytysepidemian syy selviämässä

15. marraskuuta 2023

Mikkelissä 16.8.2023 tapahtuneen koululaisten ruokamyrkytysepidemian ruokanäytteiden tutkimuksia on jatkettu Ruokavirastossa. Tortillalettunäytteistä on todettu korkeita pitoisuuksia kalsiumpropionaatti-lisäainetta. Korkea kalsiumpropionaattipitoisuus on todennäköinen syy koululaisten oireiluun.

Mikkelin seudun ympäristöpalveluiden toteuttaman ja THL:n analysoiman kyselytutkimuksen perusteella koululaisten sairastumista selitti vahvimmin tortillalettu. Syyskuussa tehdyissä tutkimuksissa osassa tarjolla olleita tortillalettuja havaittiin aistinvaraisia muutoksia ja vaihtelua tuotteen happamuudessa. Muutoksia havaittiin ainoastaan yhtenä päivänä tiettyinä kellonaikoina valmistetuissa letuissa. Epidemiaan liitetyt tortillaletut on poistettu myynnistä elokuussa.

Jatkotutkimuksissa epäilyksen alaisissa tortillaletuissa todettiin korkeita pitoisuuksia kalsiumia ja kalsiumpropionaatti-lisäainetta. Kalsiumpropionaattia käytetään elintarvikkeissa pääasiassa säilöntäaineena. Propionihappo ja sen suolat ovat tehokkaita homeita ja leivän rihmabakteereita vastaan.

Epäilyksen alaisten tortillalettujen kalsiumpropionaattipitoisuudet olivat kymmenen kertaa suuremmat kuin muiden tortillalettujen kalsiumpropionaattipitoisuudet. Pitoisuudet ylittivät selvästi lisäaineen korkeimman sallitun käyttömäärän 2000 mg/kg. Korkea kalsiumpropionaattipitoisuus selittää todennäköisesti mikkeliläisten koululaisten oireilua. Lisäaineen turvallisuustutkimuksissa suuret raja-arvon ylitykset ovat aiheuttaneet ruuansulatuskanavan ohimeneviä ärsytysoireita. Kalsiumpropionaatilla ei ole todennettuja haitallisia pitkäaikaisvaikutuksia.

Ruokamyrkytykset, joissa syyksi epäillään kalsiumpropionaattia, ovat äärimmäisen harvinaisia. Syytä korkeisiin kalsiumpropionaattipitoisuuksiin selvitetään yhteistyössä puolalaisen valmistajan ja valmistajaa valvovan viranomaisen kanssa 

Lisätietoa

Lisätietoa:

Marjatta Rahkio (elintarviketutkimusten tulokset)
Ruokavirasto, elintarvikeketjulinja ylijohtaja, p. 050 3394576, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Annukka Markkula (elintarviketutkimusten tulokset)
Ruokavirasto, jaostopäällikkö, p. 050 564 6175, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Minna Anthoni (elintarviketutkimusten tulokset lisäaineiden osalta)
Ruokavirasto, erityisasiantuntija p. +358 40 137 9854, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Kirsi-Helena Kanninen (lisäaineet ja lisäainelainsäädäntö)
Ruokavirasto, erityisasiantuntija p. +358 40 489 3346, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Maria Tirkkonen (Mikkelin epidemiaselvitys)
Mikkelin kaupunki, terveysvalvonnan johtaja, p. 040 1295120, etunimi.sukunimi@mikkeli.fi

Ruska Rimhanen-Finne (epidemiaseuranta ja -selvitykset THL:ssa)
THL, epidemiologieläinlääkäri, p. 029 524 8942, etunimi.sukunimi@thl.fi