Yhteistyö avainasemassa elintarvikepetosten paljastamisessa

10. marraskuuta 2022

Elintarvikepetosten torjunnan tavoitteena on, että kuluttaja voi luottaa maahantuotujen tuotteiden turvallisuuteen ja aitouteen. Tullin, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteisprojekti vahvistaa elintarvikepetosten paljastamista maan rajat ylittävässä liikenteessä. Huomio kohdennettiin erityisesti mausteisiin, tuoreisiin marjoihin ja lihatuotteisiin.

Elintarvikepetokset ovat kansainvälinen ilmiö, johon liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta. Usein petosten tavoitteena on taloudellinen hyöty. Arvion mukaan elintarvikepetokset aiheuttavat EU:lle vuosittain 8–12 miljardin euron kustannukset. Tullin, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteinen elintarvikepetosprojekti on osa harmaan talouden torjuntastrategiaa.

Tulli tekee kansallisen yhteistyön lisäksi monitahoista kansainvälistä yhteistyötä elintarvikepetosten torjumiseksi ja paljastamiseksi.

– Elintarvikepetosten valvonnassa kohdennamme tarkistettavat elintarvike-erät mm. tietopohjaisen riskianalyysimme perusteella, jotta valvonta olisi mahdollisimman tehokasta. Tullin rooli painottuu ennen kaikkea kaupallisen tuonnin valvontaan, mutta pilotin aikana havaitsimme uutena ilmiönä, että elintarvikkeiden kaupallista tuontia naamioidaan myös yksityishenkilöiden omaksi tuonniksi. Tällöin kierretään koko elintarviketurvallisuuspuoli, mikä on erittäin huolestuttavaa kuluttajaturvallisuuden kannalta, sanoo projektipäällikkö Paula Kangas Tullista.

Kansallinen yhteistyö elintarvikepetosten torjumiseksi on erittäin tärkeää.

– Ruokavirasto ohjaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella. Toimivaltainen valvontaviranomainen, joka on yleisimmin kunnan viranhaltija, valvoo omalla toimialueellaan maahan tuotavien elintarvikkeiden vaatimuksenmukaisuutta ja turvallisuutta säännöllisesti ja riskiperusteisesti muun elintarvikevalvonnan yhteydessä. Valvontaa tehdään elintarvikkeiden kaikissa tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheissa. Valvonnassa esille tulevien elintarvikepetosepäilyjen selvittämisessä elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Pilotin tulosten perusteella tiivistetty yhteistyö Tullin, Ruokaviraston ja kuntien valvojien välillä lisää huomattavasti mahdollisuuksia puuttua sisämarkkinoilta tuleviin lainvastaisiin elintarvike-eriin oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, sanoo Ruokaviraston Satu Virtaranta.

Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset ovat olleet aktiivisesti mukana elintarvikepetosten torjunnassa eri kaupungeissa ja kunnissa. Projektin puitteissa kunnat ovat osallistuneet niin valvontaiskuihin kuin marjatehovalvonnankin toteuttamiseen.

Mausteet, marjat ja lihatuotteet tehovalvonnan kohteina

Tullin, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteisprojekti tähtää maan rajat ylittävässä liikenteessä havaittujen elintarvikepetosten entistä parempaan torjuntaan. Tavoitteena on, että kuluttaja voi luottaa maahantuotujen tuotteiden turvallisuuteen ja aitouteen. Myös kuluttajien tietoisuuden parantaminen elintarvikeketjun turvallisuuteen liittyvistä asioista on olennaista.

Projektin puitteissa tehtiin kolme tehovalvontapilottia:

  1. Ulkomailta tuotavien, värikkäiden mausteiden valvonta. Valvonnassa etsittiin erityisesti terveydelle haitallisia kiellettyjä väriaineita, mutta myös muita määräystenvastaisuuksia.
  2. Maahan tuotujen tuoreiden marjojen valvonta. Valvonnassa seurattiin marjojen alkuperän merkitsemistä ja kaupan pitämisen vaatimusten täyttämistä.
  3. Lihatuotteiden maahantuonnin valvonta. Valvonnassa painotettiin lihan alkuperän tarkastuksia sekä afrikkalaisen sikaruton torjuntaa.

Näiden kaikkien tehovalvontojen tarkemmista tuloksista tiedotetaan tulevien viikkojen aikana.

Tullin, Ruokaviraston ja kuntien elintarvikevalvonnan yhteinen elintarvikepetosprojekti on osa harmaan talouden torjuntastrategiaa. Vuoden 2023 alkupuolella päättyvän yhteisprojektin ensisijaisena tarkoituksena on elintarvikepetosten tunnistaminen, torjunta ja paljastaminen maan rajat ylittävässä tavaraliikenteessä. Elintarvikepetokset ovat kansainvälinen ilmiö, johon liittyy järjestäytynyttä rikollisuutta, ja arvion mukaan elintarvikepetokset aiheuttavat EU:lle vuosittain 8–12 miljardin euron kustannukset. Petokset aiheuttavat haittaa sekä lainkuuliaisille elintarvikealan toimijoille että kansalaisten terveydelle ja turvallisuudelle.

 

Lisätietoja:

Tulli
projektipäällikkö Paula Kangas, yhteydenotot Tullin mediapalvelun kautta p. 0295 527 150, viestinta(at)tulli.fi

Ruokavirasto
erityisasiantuntija Satu Virtaranta, suunnittelu- ja rikostentorjuntajaosto, p. 050 518 6013, etunimi.sukunimi(at)ruokavirasto.fi

Kuntien elintarvikevalvonta
Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksikkö, hygieenikkoeläinlääkäri Pia Haltiala, p. 040 612 6640, pia.haltiala(at)hel.fi
Tampereen alueellinen ympäristöterveys, ympäristöinsinööri Paula Saarijärvi, p. 050 462 0477, paula.saarijarvi(at)tampere.fi