Puhtaus ja kunnossapito

Elintarvikehuoneistossa on oltava hyvä siisteys ja hyvä hygieniataso. Tällä taataan se, että elintarvikkeiden käsittely ja säilytys tapahtuvat hygieenisesti, ja elintarvikkeet ovat kuluttajille turvallisia. 

Erityisesti tiloissa, joissa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, on kiinnitettävä huomiota pintojen ja välineiden puhtauteen ja kunnossapitoon. Myös muut elintarvikehuoneiston toimintaan liittyvät tilat, kuten henkilökunnan sosiaalitilat, käymälät, pakkaustarvikkeiden säilytystilat, pullonpalautustilat, jätehuoltotilat ja lastauslaiturit tulee pitää hyvässä kunnossa, siistinä ja toiminnan kannalta riittävän puhtaina.

Tarpeeton tavara pitää aina siirtää pois elintarvikehuoneiston tiloista, sillä se vain vaikeuttaa tilojen puhtaanapitoa. Tilojen kunnossapidosta tulee huolehtia niin, että puhtaanapito on yleensäkin mahdollista.

Tiloissa saa toiminnan aikana näkyä normaalit päivän toimintaan liittyvät, myöhemmin siivousta vaativat jäljet.

Tilojen siisteyden aistinvaraista arviointia kannattaa tehdä päivittäin. Jos tiloissa on näkyvää likaa, on perusteellinen puhdistus tarpeen ja käytössä oleviin puhdistusrutiineihin on tehtävä muutos.

Siivoussuunnitelma osana omavalvontaa

Hyvän hygieniatason säilyttämiseksi sinun pitää tehdä omavalvontaasi siivous- eli puhdistussuunnitelma, jota kaikki noudattavat. Suunnitelmassa pitää huomioida eri tilat ja niiden vaatima puhtaustaso. Esimerkiksi ravintolan keittiössä, jossa käsitellään raaka-aineita ja valmistetaan ruokaa, pitää olla parempi hygieniataso kuin asiakastiloissa.

Siivoussuunnitelmassa kerrotaan, miten tiloja, laitteita ja työvälineitä pidetään puhtaina, millaisia puhdistusvälineitä- ja tarvikkeita käytetään, kuinka usein puhdistusta tehdään ja kuka on vastuussa siivouksesta ja siivoustuloksen valvonnasta. Siivoussuunnitelmassa kerrotaan myös astiahuollosta eli siitä, miten varmistetaan astioiden riittävä pesu.

Erilaisille pinnoille soveltuvat erilaiset siivousvälineet ja puhdistusaineet. Siivousväline- ja pesuainevalmistajilta saat tietoa tuotteiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin.

Kunnossapitosuunnitelma auttaa ennakoimaan

Hyvää hygieniatasoa voidaan ylläpitää kun tilat ja välineet ovat ehjiä ja toimivia. Siksi on huolehdittava tilojen ja välineiden jatkuvasta kunnossapidosta. Esimerkiksi kuluneet leikkuulaudat tai rikkinäinen lattiapinta eivät enää puhdistu riittävästi.

Kunnossapitosuunnitelmassa kuvataan eri tilojen pintojen, vesipisteiden, ilmastoinnin, valaistuksen ja viemäröinnin sekä laitteiden tulevat korjaus- ja uusimistarpeet. Asianmukaisen korjaussuunnitelman avulla pystyt varautumaan ajallisesti ja taloudellisesti korjauksiin sekä osoitat myös valvojalle, että suoritat tarvittavat korjaukset ajallaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023