Hakupalvelu - Onko ostamasi luomutuote Suomessa valvottua tuotantoa?

1.1.2022 - jälkeen myönnetyt luomusertifikaatit

1.1.2022 jälkeen myönnetyt luomusertifikaatit löydät Traces-järjestelmän hakupalvelusta. Hakupalvelu toimii parhaiten käyttämällä Chrome ja Firefox selaimia.

Täältä löydät ohjeet miten etsit luomusertifikaattia Traces-järjestelmästä. Palvelua voi käyttää myös kuluttajat.

EU:ssa valmistetun luomutuotteen tunnistaa EU:n luomutunnuksesta eli Eurolehtilogosta, joka on pakollinen kuluttajapakkauksissa. EU:n luomutunnuksen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tarkastusviranomaisen tunnusnumero. Kun luomutuotteen valvonnan on tehnyt Ruokavirasto (luomuelintarvikkeet, -rehut ja -siemenet), pakkausmerkinnöissä ilmoitetaan tunnusnumero FI-EKO-201. Luonnonmukaisen maatalouden valvonnasta vastaavat ELY-keskukset, joiden tunnusnumerot ovat keskuksesta riippuen FI-EKO-101…115.

Traces-järjestelmän hakupalvelun tuloksena löydät toimijan luomusertifikaatin. Luomusertifikaatti myönnetään kaikille valvonnassa oleville toimijoille, jotka täyttävät EU:n luomulainsäädännössä säädetyt vaatimukset.

Luomuviittauksia ja EU:n luomutunnusta saa käyttää merkinnöissä vain, jos toimija kuuluu valvontajärjestelmään. Mikäli hakutuloksen mukaan pakkausmerkinnöissä ilmoitettu Suomessa toimiva toimija ei kuulu Ruokaviraston tai ELY-keskuksen luomuvalvontaan, mutta tuote on pakkausmerkintöjen mukaan luonnonmukainen, pyydämme ilmoittamaan asiasta Ruokavirastoon sähköpostitse osoitteeseen luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.

Ennen 31.12.2021 myönnetyt luomusertifikaatit

Ruokaviraston luomuhakupalvelulla (ennen vuotta 2022 myönnetyt sertifikaatit) voit hakea tietoa luomuvalvontaan kuuluvista toimijoista eli yrityksistä, joita valvovat Suomessa joko Ruokavirasto tai ELY-keskukset. Hakupalvelussa eivät näy toimijat, joiden luomuvalvonnasta vastaavat Ahvenanmaan maakuntahallitus tai muiden maiden tarkastuslaitokset. Myöskään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvonnassa olevat luomualkoholijuomien toimijat eivät näy hakupalvelussa.

Hakuohjeita

  • Voit hakea hakupalvelusta tietoja vain yhdestä toimijasta kerrallaan.
  • Hakusanana toimii haettavan yrityksen nimi tai toimijan sukunimi (vähintään kolme merkkiä yrityksen tai henkilön sukunimestä)
  • Hakusanan lisäksi tarvitset tarkastusviranomaisen tunnusnumeron (löytyy pakkausmerkinnöistä Eurolehtilogon läheisyydestä)
  • Huomaathan, että nimen oikeinkirjoitus vaikuttaa siihen, onnistuuko haku.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvonta, tunnusnumero ja valvontaviranomainen

FI-EKO-101 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-102 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-103 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-104 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-105 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-106 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-107 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-108 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-109 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-110 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-111 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-112 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-113 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-114 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-115 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, rehujen sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valmistuksen, valmistuttamisen, pakkaamisen ja maahantuonnin valvonta, tunnusnumero ja valvontaviranomainen

FI-EKO-201 Ruokavirasto

Hakutulokset

Asiakirjaselvityksen etusivulta löydät:

  1. Asiakirjan numero (asiakirjan yksilöivä numerosarja)
  2. Toimijan nimi ja osoite sekä päätoiminta (yrityksen tai yrittäjän tiedot sekä päätoiminnan tiedot, esimerkiksi tuottaja, jalostaja, tukkumyyjä, tuoja jne.)
  3. Tarkastusviranomaisen nimi, osoite ja tunnusnumero (Ruokaviraston tai ELY-keskuksen tiedot)
  4. Asiakirjan voimassaoloaika (pääsääntöisesti asiakirja on voimassa tarkastusvuotta seuraavan vuoden loppuun)

Asiakirjaselvityksen takasivulta löydät:

4a. Toiminta (mitä luomutoimintaa kohdan 3 valvontaviranomainen valvoo)
4b. Tuoteryhmät (mitä tuoteryhmiä kohdan 3 valvontaviranomainen valvoo
5. Tuotantotapa (vaihtoehtoina ovat luomu, siirtymävaihe, tavanomainen)
7. Tarkastuspäivä (koska edellinen tarkastus on tehty kohdan 4a toiminnoille ja kohdan 4b tuoteryhmille)

Sivu on viimeksi päivitetty 1.12.2023