Pakkausmerkinnät

Suurin osa elintarvikkeista myydään pakattuina. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja ymmärrettäviä, jotta kuluttaja voi tehdä tietoisia valintoja ja ostaa itselleen soveltuvia tuotteita. 

Pakkausmerkinnät suojaavat kuluttajaa terveysvaaroilta ja taloudellisilta tappioilta. Pakkausmerkinnöissä on paljon tietoa tuotteesta. Elintarvikkeen nimi kertoo, mitä tuotetta ollaan ostamassa. Ainesosaluettelosta käy ilmi, mitä allergioita aiheuttavia aineita tuote sisältää. Mitä ainesosaa on eniten, näkyy ainesosaluettelossa ensimmäisenä. Ravintoarvomerkintä antaa tietoa siitä, miten paljon elintarvikkeessa on energiaa ja ravintoaineita. Esimerkiksi  tuoreen naudanlihan, sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan sekä siipikarjanlihan paketissa näkyy, mistä liha on peräisin. Päiväysmerkintä ja tuotteen säilytysohje ohjaavat tuotteen käyttöä.

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan

  • elintarvikkeen ominaisuuksien
  • koostumuksen
  • määrän
  • alkuperän
  • valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan suhteen.

Pakkausmerkinnöissä ei saa väittää, että elintarvikkeella olisi sellaisia vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Myöskään sellaisia väitteitä ei saa käyttää, jotka koskevat muitakin vastaavia elintarvikkeita. Esimerkiksi tuotteen ei voi kertoa olevan maidoton, jos muissakaan vastaavissa tuotteissa ei ole maitoa.

Pakkausmerkinnöistä tulee käydä ilmi vastuussa olevan toimijan nimi ja osoite. Toimija voi olla esimerkiksi valmistaja, valmistuttaja, markkinoija tai pakkaaja. 

EU:ssa on yhteiset säännöt pakkausmerkintöjen laadintaan. Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä säädetään pääosin elintarviketietoasetuksessa (EU N:o 1169/2011).

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023