Elintarvikealan toimijan, valvontaviranomaisten ja kuluttajan vastuu

Elintarvikealan toimijan vastuu 

Elintarvikealan toimijat (valmistaja, maahantuoja, markkinoija) valvovat valmistamiensa ja myymiensä elintarvikkeiden määräystenmukaisuutta. Jokaisen elintarvikealan toimijan tulee laatia ajantasainen omavalvontasuunnitelma, toimia sen mukaisesti ja pitää se ajan tasalla.

Elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa tulee tunnistaa allergeenit ja varautua virhetilanteisiin. Elintarvikkeiden valmistuspaikassa työntekijöiden tulee tietää, miten allergeeneja sisältäviä elintarvikkeita tulee käsitellä raaka-aineiden tilauksesta valmistukseen, siivoukseen ja varastointiin asti.

Elintarvikeketjun toimiva yhteistyö

  • Elintarvikkeen valmistaja ilmoittaa valmistus- ja lisäaineet säädösten mukaisesti pakkausmerkinnöissä.
  • Elintarvikkeen maahantuoja huolehtii siitä, että tuotteen pakkausmerkinnät vastaavat alkuperäisiä tietoja, ja että merkinnät ovat suomeksi ja ruotsiksi
  • Elintarviketta myyvällä kaupalla on oikea ja riittävä tieto pakkaamistaan tai irtomyynnissä olevista elintarvikkeista
  • Elintarviketta tarjoileva suurtalous tietää, mitä tarjolla olevat ruoat sisältävät ja antaa niistä tiedon kuluttajille.

Virheellisten tuotteiden poistaminen markkinoilta 

Tehokkaasta omavalvonnastakin huolimatta on mahdollista, että virheitä sattuu. Jos markkinoille pääsee elintarvike, joka ei ole turvallinen, tuotteesta vastaavan toimijan tulee vetää tuote markkinoilta pois ja ilmoittaa siitä kuluttajille.

Esimerkiksi seuraavissa allergeenivirheissä elintarvike pitää vetää pois markkinoilta:

  • pakkausmerkinnöistä puuttuu maininta allergeenista*
  • pakkausmerkinnöissä on jäänyt mainitsematta allergeeni* suomen tai ruotsin kielellä
  • tuote on kontaminoitunut allergeenilla*

* Taulukon 1 allergeenit

Näissä tapauksissa elintarvikkeesta vastaava yritys ilmoittaa takaisinvedosta kuluttajille yleensä lehti-ilmoituksella ja antaa ohjeet kuluttajille tuotteen palauttamiseksi ja hyvityksen saamiseksi. Elintarvikevalvonta valvoo takaisinvetojen toteutumista. Ruokavirasto tiedottaa takaisinvedoista myös omilla kotisivuillaan.

Elintarvikevalvontaviranomaisten vastuu 

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmistaa, että elintarvikealan yrityksillä on toimiva omavalvonta. Käytännön elintarvikevalvonta tapahtuu pääasiassa kunnan valvomissa elintarvikehuoneistoissa ja Ruokaviraston valvomissa teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa. Jokaisessa kunnassa tai kuntayhtymässä on oma elintarvikevalvontaviranomainen. Elintarvikkeita valvovat eläinlääkäri, terveystarkastaja, elintarviketarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja.

Jos epäilet, että ostamasi tuote ei ole määräystenmukainen, käänny oman kuntasi elintarvikevalvonnan puoleen. Kuntien ja kuntayhtymien yhteystiedot löytyvät täältä: Palautetta elintarvikkeista

Kuluttajan vastuu 

Kuluttajalla on vastuu siitä, että hän perehtyy elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin ja tarvittaessa kysyy lisätietoja esimerkiksi tuotteen valmistajalta tai maahantuojalta.

Jos noudattaa jotain erityisruokavaliota, tulee antaa ymmärrettävät ja riittävät tiedot ruokavaliosta esimerkiksi työpaikkaravintolaan. Ruokavaliota tulee myös noudattaa lääkärin ja ravitsemusterapeutin ohjeiden mukaisesti. Yllättäviin tilanteisiin kannattaa varautua ja toimia silloin lääkärin ohjeiden mukaisesti, erityisesti, jos oireet ovat vakavia.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2023